KOMISJA EUROPEJSKA OGŁASZA WYNIKI PROJEKTU NEXTSPACE

Celem projektu NEXTSPACE pod kierownictwem GMV, realizowanego z udziałem belgijskiej firmy SpaceTec Partners, francuskiej firmy Noveltis i FDC (France Développement Conseil) jest zdefiniowanie długoterminowych potrzeb europejskiej infrastruktury kosmicznej.

Realizację NEXTSPACE rozpoczęto w 2014 r. od zdefiniowania oczekiwań użytkowników usług świadczonych przez nowe satelity programu Copernicus w celu zgromadzenia informacji niezbędnej do zaplanowania segmentu kosmicznego programu Copernicus (CSC) po 2030 r., to jest do opracowania planu ewolucji aktualnie funkcjonujących i przyszłych satelitów Copernicus.

Sentinel

Po czterech latach prac, Komisja Europejska opublikowała listę ponad 4.000 wymogów technicznych uzyskanych od użytkowników z różnych sektorów, które posłużą do definicji zadań satelitów obserwacji Ziemi i świadczonych przez nie usług. Na podstawie zgromadzonych informacji opracowano bazy danych umieszczone w wirtualnej bibliotece programu Copernicus.

W ramach programu NEXTSPACE określono priorytety użytkowników danych uzyskiwanych przez satelity obserwacji Ziemi w oparciu o ich znaczenie społeczne, gospodarcze oraz ich wpływ na polityki unijne.  W ramach projektu dokonano również dogłębnej analizy aktualnych i przyszłych misji kosmicznych pod kątem zaspokojenia zgłoszonych przez użytkowników potrzeb.

Program obserwacji Ziemi Copernicus rozpoczęto w 1998 r. Podczas spotkania w Baveno we Włoszech przedstawiciele europejskiej branży kosmicznej, to jest ESA, EUMETSAT, oraz francuska, brytyjska, niemiecka i włoska agencja kosmiczna, podpisały tzw. Deklarację z Baveno. W następstwie Deklaracji z Baveno powstał program GMES (Global Monitoring for Environment and Security), który w 2011 r. przemianowano na Copernicus.

W maju minęła 20. rocznica podpisania Deklaracji, która była podstawą do stworzenia europejskiego programu obserwacji Ziemi. Aby upamiętnić to wydarzenie, KE zorganizowała w Baveno w dniach 20 i 21 czerwca spotkanie, podczas którego dokonano inauguracji DIAS (Copernicus Data and Information Access Services), usług ułatwiających dostęp do danych generowanych przez program Copernicus.