GMV UCZESTNICZY W OBCHODACH X ROCZNICY POWSTANIA INICJATYWY IMI

GMV prezentuje projekty Harmony i MOPEAD na spotkaniu z okazji dziesiątej rocznicy inicjatywy IMI

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) powstała dziesięć lat temu. Jej zadaniem jest działanie na rzecz poprawy zdrowia publicznego w Europie poprzez przyspieszanie opracowywania innowacyjnych leków oraz zwiększanie dostępu pacjentów do nich, szczególnie w obszarach, w których potrzeby medyczne i społeczne nie są zaspokajane. IMI to największe partnerstwo publiczno-prywatne działające na polu nauk przyrodniczych. Uczestniczą w nim kluczowe podmioty zajmujące się badaniami w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym uniwersytety, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, organizacje pacjentów, instytucje regulujące rynek leków w Unii Europejskiej (reprezentowane przez Komisję Europejską) oraz przedstawiciele europejskiej branży farmaceutycznej (reprezentowani przez EFPIA – Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych).

GMV jest liderem technologicznym dwóch projektów w ramach IMI: Harmony (zajmującego się badaniami nad chorobami krwi) i MOPEAD (zajmującego się badaniami nad chorobą Alzheimera). Podczas spotkania zaprezentowano wyniki tych i innych projektów realizowanych w ramach Inicjatywy IMI, dotyczących badań nad lekami na nowotwory, opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, chorobą Alzheimera, zastosowaniami technologii cyfrowych w opiece zdrowotnej czy wirusem Ebola.

Adrián Rodrigo z Business Solutions - Smart Health w GMV przedstawił w imieniu firmy wyniki prac realizowanych w ramach projektu MOPEAD (Models od Patient Engagement for Alzheimer’s Disease). Opracowano platformę internetową pomagającą w wyszukiwaniu osób zagrożonych zaburzeniami funkcji poznawczych, w tym chorobą Alzheimera. Do budowy platformy zastosowano strategie marketingu internetowego w połączeniu z koncepcją użyteczności oraz zaawansowanymi technologiami analitycznymi. Zarządzana przez GMV platforma „Citizen Science” przeznaczona jest dla osób poszukujących informacji na temat ćwiczenia pamięci, zdrowego trybu życia czy choroby Alzheimera.

Platforma zawiera materiały szkoleniowe dotyczące tej choroby oraz informacje na temat celów projektu MOPEAD, zachęcając jednocześnie obywateli do uczestnictwa w nim. Osoby w wieku od 65 do 85 lat mogą skorzystać z internetowych testów kognitywnych zamieszczonych na platformie i ocenić swoją podatność na chorobę Alzheimera.

W celu gromadzenia i przetwarzania danych uzyskanych na platformie firma GMV opracowała inteligentną aplikację klasyfikującą dane i przekształcającą je w wysokiej jakości źródło informacji, które wspomaga procesy podejmowania decyzji w kwestii ewentualnie wykorzystywanych strategii. Wprowadzone do platformy Big Data źródła danych mogą być następnie wykorzystywane do dokumentowania publikacji specjalistycznych poprzez otrzymane wyniki, dowody i analizy wzbogacające zbiory.