MARISA, europejski projekt bezpieczeństwa i nadzoru w sektorze morskim

Stan i bezpieczeństwo mórz to kwestia o zasięgu globalnym. Zaniedbania i niewłaściwe praktyki w zakresie ochrony środowiska powodują nieodwracalne szkody w środowisku morskim. Unia Europejska to terytorium, na którym funkcjonuje najwięcej portów handlowych na świecie. Dlatego obszary nadmorskie odgrywają tutaj tak ważną rolę z punktu widzenia społeczno-gospodarczego.

Sektor portowy przynosi UE ponad 500 mld euro zysku rocznie, dlatego tak istotne jest utrzymanie właściwego stanu europejskich mórz oraz zastosowanie środków prewencyjnych w celu ich ochrony. UE czyni coraz większe wysiłki i asygnuje środki na stworzenie i utrzymanie skutecznych systemów nadzoru i bezpieczeństwa. Realizowane jest wiele finansowanych przez Unię programów i projektów, których celem jest minimalizowanie negatywnych wpływów działań człowieka na środowisko, zapobieganie katastrofom naturalnym oraz wykrywanie nielegalnych działań i zapobieganie wypadkom na morzu.

Jednym z takich projektów jest MARISA (Maritime Integrated Surveillance Awareness), inicjatywa objęta programem Horyzont 2020, finansowana w 82% przez Komisję Europejską.

Głównym celem rozpoczętego w 2017 r. projektu MARISA jest opracowanie narzędzi do integracji Big Data i fuzji danych, pozwalających na wykorzystywanie danych z różnych źródeł do uzyskania użytecznych, wysokiej jakości informacji mających zastosowanie w działaniach z zakresu bezpieczeństwa w sektorze morskim. Dzięki swej interoperacyjności, narzędzia te będą ułatwiały dostęp do danych generowanych przez różne, już funkcjonujące zasoby technologiczne.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum pod kierownictwem włoskiej firmy Leonardo s.p.a., w którego skład wchodzi 21 firm z 9 krajów europejskich. GMV odgrywa ważną rolę w projekcie i odpowiada za opracowanie systemu, algorytmów do scalania danych i wykrywania anomalii oraz przeprowadzenie testów w Hiszpanii i Portugalii przy współpracy z hiszpańską Guardia Civil i Marinha Portuguesa.

MARISA I

W dniach 16 i 17 stycznia w siedzibie GMV w Tres Cantos odbyło się II User Community & Innovation Management Meeting, którego celem była ocena przebiegu projektu MARISA. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 partnerów, użytkowników końcowych, producentów, przedstawicieli ośrodków badawczych i agencji, którym zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia projektu oraz stan przygotowań do testów operacyjnych. Podczas spotkania wymieniono również informacje na temat wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu oraz wymogów użytkowników projektu.