GMV opracowała technologię Big Data pomocną w badaniach nad nowotworami krwi

Harmony
GMV, jedyna firma technologiczna uczestnicząca w projekcie HARMONY, zaprezentowała podczas II Spotkania Partnerów Projektu w Berlinie platformę Big Data służącą do gromadzenia danych pacjentów cierpiących na nowotwory krwi z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Anglii i Włoch. 

Projekt Harmony to bezprecedensowa inicjatywa zwalczania nowotworów krwi z zastosowaniem analizy Big Data, w której uczestniczy 51 partnerów, wśród których znajdują się szpitale, instytuty badawcze, placówki akademickie, organizacje pacjentów i firmy farmaceutyczne.

Pierwszy etap projektu Harmony ma na celu opracowanie ram etycznych i prawnych gromadzenia i przetwarzania danych medycznych, analizę pierwszych danych zgromadzonych na platformie oraz określenie standardowych zbiorów rezultatów.

Inmaculada Pérez Garro

Jak powiedziała Inmaculada Pérez Garro, odpowiedzialna za projekty Big Data w obszarze opieki zdrowotnej z GMV, w pierwszym etapie projektu „Dokonano harmonizacji przepisów dotyczących ochrony danych pacjentów w celu opracowania wspólnego modelu wymiany danych zgodnego z zasadami FAIR (osiągalne, dostępne, interoperacyjne i wielokrotnego użytku)”.

Począwszy od tego momentu „Możemy gromadzić, przetwarzać i harmonizować wielkie ilości danych, które w przyszłości posłużą do uzyskania informacji na temat ewolucji chorób nowotworowych takich jak przewlekła białaczka limfoblastyczna, przewlekła białaczka limfocytowa, szpiczak mnogi, chłoniak nieziarniczy, zespół mielodysplastyczny czy choroby krwi u niemowląt i dzieci”.

Kwestią technologiczną, która wymagała dużego nakładu pracy było zaprogramowanie i opracowanie procedur pozwalających użytkownikom na zadawanie pytań i uzyskiwanie informacji z platformy.

Aby to osiągnąć, opowiada dalej Pérez Garro, „Nawiązaliśmy kontakt z wieloma specjalistami z konsorcjum projektu HARMONY: inżynierami, członkami komisji ds. etycznych, prawnikami i lekarzami, w celu uzgodnienia najlepszych rozwiązań dla różnych aspektów projektu”.

Dzięki zastosowaniu opracowanych przez GMV technik zaawansowanej analizy ogromnej ilości danych wprowadzanych do platformy Big Data, specjaliści będą mogli uzyskać informacje pozwalające na analizowanie przebiegu i ewolucji nowotworów krwi w różnych środowiskach, uściślenie ich charakterystyk oraz identyfikację markerów klinicznych, genetycznych i molekularnych dla określonych grup pacjentów. Dzięki temu „Będzie możliwe opracowanie nowych, spersonalizowanych terapii, pozwalających pacjentom na uniknięcie przyjmowania zbędnych substancji toksycznych”.

 

II Spotkania Partnerów Projektu w Berlinie