ACTECA, technologie dla wielkich obiektów naukowych

GMV, wraz z kilkoma innymi firmami hiszpańskimi, uczestniczy w konsorcjum realizującym projekt ACTECA (Akceleratory i Powiązanie z nimi Technologie dla Wielkich Obiektów Naukowych) w ramach strategicznego programu CIEN pod auspicjami Centrum Rozwoju Technologii i Przemysłu (CDTI). Celem projektu jest rozwój technologii, które pozwolą na zwiększenie udziału hiszpańskich firm przemysłowych w międzynarodowych projektach realizowanych w wielkich obiektach naukowych, poprzez wkład w postaci krytycznych systemów i komponentów o wysokiej wartości dodanej.

Głównym celem projektu ACTECA, którego budżet wynosi 7,5 mln euro, jest opracowanie technologii umożliwiających udział Hiszpanii w budowie i eksploatacji krytycznych elementów DONES („DEMO-Oriented Neutron Source"). DONES jest mniejszą wersją projektu IFMIF („International Fusion Materials Irradiation Facility”) mającego służyć badaniu materiałów konstrukcyjnych najbardziej narażonych na napromieniowanie szybkimi neutronami w przyszłym energetycznym reaktorze termojądrowym.

LIPAC

Zdjęcie: CIEMAT

Akceleratory cząstek to urządzenia służące do przyspieszania w próżni  obdarzonych ładunkiem elektrycznym cząstek w polu elektrycznym.  Pierwsze akceleratory powstały w pierwszej połowie XX w. Obecnie na świecie funkcjonuje około 30.000, z których około 85% używa się do radioterapii i naświetleń oraz implantacji jonów w przemyśle półprzewodników. W projekcie ACTECA akceleratory używane są w celach badawczo - rozwojowych oraz w fizyce wysokoenergetycznej, stanowiących około 1% zastosowań tych urządzeń.

Wkład GMV w projekt ACTECA to opracowanie modelu wirtualnego obiektu we współpracy z Centrum Badań Energetycznych, Środowiskowych i Technologicznych (CIEMAT), tj. publicznym ośrodkiem badawczym zajmującym się badaniami w obszarze energii i środowiska.

Poprzez udział w projekcie GMV zdecydowanie stawia na B+R+I, zaawansowane aplikacje symulacyjne i udział w tworzeniu wielkich obiektów naukowych. Nasza firma rozpoczęła działalność w tych obszarach pod koniec lat 80. uczestnicząc w pierwszych projektach związanych z obserwacją Ziemi, astronomią i eksploracją przestrzeni kosmicznej. Dzięki swemu doświadczeniu na polu inżynierii urządzeń sterujących, symulacji, przetwarzania danych i cyberbezpeiczeństwa, GMV współpracuje obecnie z wielkimi obiektami naukowymi takimi jak ITER (International Thermonuclear Experiment Reactor), IFMIF i ESS (European Spallation Source), bezpośrednio lub jako podwykonawca, w ścisłej współpracy z  Grupą Badawczą Urządzeń Akustycznych Politechniki Madryckiej i Laboratorium Wiązek Cząstek Uniwersytetu Kraju Basków.