GMV wśród 100 głównych dostawców technologii podnoszących wydajność energetyczną i promujących cele zrównoważonego rozwoju

GMV wśród 100 głównych dostawców technologii podnoszących wydajność energetyczną i promujących cele zrównoważonego rozwoju

Transformacja cyfrowa, technologia jako usługa i automatyzacja procesów stanowią główne wyzwania dla organizacji usiłujących dostosować się do zmian, których jesteśmy dziś świadkami. Ryzyko starzenia produktów i utraty ich przydatności jest zjawiskiem, do którego nie można dopuścić, w związku z czym digitalizacja staje się koniecznością decydującą o przetrwaniu danej organizacji w nadchodzących latach.

Podążając tym duchem, platforma enerTIC zaprezentowała VI edycję Przewodnika Smart Energy pt. „Dobre praktyki, rozwiązania, 100 głównych dostawców i tendencje 2018 roku", będącego dokumentem odniesienia mającym na celu podniesienie wydajności energetycznej w dziedzinach takich jak miasta, energia, przemysł bądź ośrodki danych. Wśród 100 wybranych dostawców znajduje się GMV, zaangażowana na rzecz przekazywania administracji publicznej, przedsiębiorstwom i społeczeństwu istoty wykorzystywania potencjału transformacji TIK w celu podniesienia wydajności energetycznej i promowania zrównoważonego rozwoju.

Dzieląc się wiedzą technologiczną i potencjałem innowacyjnym, GMV oferuje bezpieczne rozwiązania i usługi dla różnych branż: motoryzacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej, przemysłu, ochrony zdrowia i telekomunikacji. W szczególności, GMV cieszy się bogatym doświadczeniem w oferowaniu swoim klientom unikalnego podejścia, łączącego kluczowe kompetencje całej organizacji, aby móc zaproponować klientom przełomowe technologie i skalowalne rozwiązania, które umożliwiają szybsze postępy w warunkach ery cyfrowej.

Krótko mówiąc, celem tego przewodnika jest służenie pomocą dyrektorom zainteresowanym stosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu wzmocnienia, podniesienia i kształtowania konkurencyjności Hiszpanii jako punktu odniesienia w zakresie działań innowacyjnych, ukierunkowanych na realizację celów wyznaczonych przez Komisję Europejską.