GMV GOSPODARZEM SPOTKANIA EUROCAE WG62

 

W dniach od 27 listopada do 1 grudnia w siedzibie GMV odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej (Working Group 62) Europejskiej Organizacji Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego (EUROCAE), pracującej obecnie nad standaryzacją systemów Galileo i multikonstelacyjnego systemu SBAS o podwójnej częstotliwości sygnału.

 

EUROCAE (European Organization for Civil Aviation Equipment) powstała w 1963 r. w Szwajcarii i jednym z jej celów jest opracowywanie standardów elektronicznego wyposażenia lotnictwa. W skład organizacji wchodzą międzynarodowe instytucje lotnicze, producenci statków powietrznych, dostawcy usług z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa, linie lotnicze, operatorzy portów lotniczych i inni partnerzy. Organizacja określa ramy współpracy dla grup roboczych złożonych ze specjalistów z sektora lotniczego oraz zapewnia forum wymiany wiedzy niezbędnej do opracowania norm dla tego sektora.

 

EUROCAE I

 

Przez tydzień firma GMV gościła w swej siedzibie grupę WG62, której jest członkiem. Grupa ta została stworzona w celu opracowania standardów dla następnej generacji odbiorników globalnego systemu nawigacji satelitarnej GNSS. Nowe odbiorniki będą przystosowane do przetwarzania sygnałów nadawanych przez konstelację Galileo (tj. europejski system nawigacji satelitarnej), przez globalny system pozycjonowania GPS, jak również przez system wspomagający europejski system nawigacji (EGNOS) oraz inne dostępne systemy wspomagające (SBAS).

Te spotkania robocze przyczyniają się do udoskonalania koncepcji ARAIM (Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring) oraz do dalszego rozwoju nowego standardu multikonstelacyjnego systemu SBAS o podwójnej częstotliwości sygnału, przeznaczonego dla lotnictwa. 

Na zakończenie spotkania Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego, Pedro J. Schoch, oraz Dyrektor ds. Rozwoju Działalności i Programu Aerospace GMV, Miguel Ángel Molina, przedstawili ponad 40 uczestnikom wydarzenia działalność firmy GMV w sektorze kosmicznym.