GMV aktywnie uczestniczy w II Kongresie Inżynierii Kosmicznej

W trakcie drugiej edycji Kongresu Inżynierii Kosmicznej, zorganizowanego w Instytucie Inżynieryjnym Hiszpanii w Madrycie pod koniec listopada 2017 r., przeanalizowane zostały teraźniejszość i przyszłość Inżynierii Kosmicznej oraz hiszpańskiego przemysłu kosmicznego. Spotkanie to zorganizowało Hiszpańskie Stowarzyszenie Zawodowe Inżynierów Lotnictwa i Kosmonautyki (COIAE), we współpracy z Hiszpańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Lotnictwa i Kosmonautyki (AIAE).

W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 prelegentów reprezentujących firmy, uniwersytety oraz instytucje, a poruszane były głównie kwestie dotyczące najważniejszych bieżących projektów realizowanych w dziedzinie inżynierii kosmicznej oraz sytuacji panującej w branży.

GMV aktywnie uczestniczyła w różnych panelach dyskusyjnych, a tematy poruszane przez przedstawicieli GMV obejmowały szczególnie istotne i aktualne obszary, takie jak globalne systemy nawigacji satelitarnej, systemy wspomagające, systemy nadzoru i monitorowania przestrzeni kosmicznej oraz systemy dowodzenia i kontroli wielkich konstelacji.

COAIE I

Dyrektor Generalny ds. Przestrzeni Kosmicznej GMV Jorge Potti uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym strategii krajowej w charakterze wiceprzewodniczącego Komisji Kosmicznej Hiszpańskiego Stowarzyszenia Technologii Obrony, Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (TEDAE). GMV uczestniczyła również, wraz z Dyrektorem Naukowym ESA – Álvaro Giménez Cañete, w dyskusji dotyczącej innowacji.

Swoimi doświadczeniami podzielił się również młody startup PLD Space, który uzyskał wsparcie korporacyjne GMV w zakresie projektu „demokratyzacji” dostępu do przestrzeni kosmicznej.

Hiszpańskie Stowarzyszenie Zawodowe Inżynierów Lotnictwa i Kosmonautyki (COIAE), założone w 1965 roku, promuje stosowanie zasad wolnej konkurencji w dziedzinie Inżynierii Lotniczej, oferując usługi doradcze, a zarazem broniąc swoich interesów zawodowych. Organizowane przez stowarzyszenie tego rodzaju spotkania mają na celu nie tylko ocenę stanu sektora i pełnienie roli mediatora między różnymi zaangażowanymi podmiotami, ale także przyciągnięcie nowych inwestorów oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie znaczenia inicjatyw B+R+I w branży kosmicznej.