Rodzina Galileo powiększa się o nowych członków

12 grudnia 4 nowe satelity programu Galileo zostały z powodzeniem wyniesione na orbitę z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej. W najbliższych dniach satelity znajdą się na właściwych orbitach, a przez kolejne pół roku europejska agencja GNSS (GSA) będzie przeprowadzała próby ich operatywności.

Galileo 0

Foto: ESA-S Corvaja

Znacząca część gospodarki europejskiej potrzebuje usług geolokalizacyjnych; w odpowiedzi na te wymagania Unia Europejska na początku lat 2000 zaczęła prace nad projektem własnego systemu nawigacji satelitarnej, który po dwóch latach zmaterializował się pod postacią programu Galileo. Jest to pierwsza wspólna inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej, zarządzana przez agencję GNSS w Pradze, finansowana przez Unię Europejską.

Informacje o ruchu drogowym, służby ratunkowe, meteorologia, zastosowania dla rolnictwa i rybołówstwa – to niektóre z wielu możliwych użyć systemu Galileo. System, nazywany przez niektórych europejskim GPS-em, jest w stanie dostarczać precyzyjne dane lokalizacyjne oraz nawigacyjne od 2016 r. i każdy, kto posiada stosowne urządzenie, może skorzystać z jego usług.

Galileo działa obecnie razem z innymi systemami nawigacji, jak amerykański globalny system nawigacyjny GPS, rosyjski globalny system nawigacyjny GLONASS i chiński system nawigacyjny Beidou.

Obecne wystrzelenie satelitów wraz z tym, przewidzianym na przyszły rok, są już ostatnimi w kolejności, aby stworzyć konstelację 24 satelitów operacyjnych i 6 rezerwowych na orbicie, rozmieszczonych na 3 płaszczyznach orbitalnych i mających dostarczać 4 usługi na poziomie globalnym: Usługa Otwarta (Open Service OS) lokalizacji i synchronizacji, Usługa Komercyjna (Commercial Service CS), Regulowana Usługa Publiczna (Public Regulated Service PRS) do użytku uprawnionego i Usługa Poszukiwawczo- Ratownicza (Search and Rescue Service SAR) – europejski wkład w konfigurację LEOSAR.

 

GMV w programie Galileo

Galileo I

GMV jest głównym wykonawcą w zakresie usług geodezyjnych i synchronizacji (TGVF), współprzewodniczy rozwijaniu Europejskiego Ośrodka Usług GNSS Unii Europejskiej (GSC) i przewodzi kontraktowi na rozwój modelu demonstracyjnego usług komercyjnych (CS) Galileo, mającego potwierdzić zdolność systemu do dostarczania komercyjnych usług lokalizacyjnych o wysokiej precyzji (HA, High-Accuracy).

W segmencie naziemnym GMV pracuje nad krytycznymi podsystemami GCS (Ground Control Segment) i GMS (Groung Mission Segment), takimi jak OSPF (Orbit and Synchronisation Processing Facility), IPF (Integrity Processing Facility), SPF (Service Product Facility), FDF (Flight Dynam2ics Facility) i MNE (MDDN Network Equipment). GMV uczestniczy także w pracach inżynieryjnych i w rozwijaniu kompletnego systemu w ramach fazy zatwierdzania na orbicie (In-Orbit Validation – IOV) oraz fazy Pełnej Zdolności Operacyjnej (Full Operational Capability – FOC), która obejmuje infrastrukturę naziemną i kosmiczną, rozwiniętą w fazie IOV.

Ponadto Komisja Europejska przyznała GMV kontrakt ramowy na rozwój ośrodka referencyjnego (GRC, Galileo Reference Center) oraz kontrakt ramowy na dostarczenie infrastruktury dla kanału powrotu (Return Link Service Provider RLSP) w obrębie Usług Poszukiwawczo-Ratowniczych (Search and Rescue Service SAR) programu. Tym samym 15 osób zapewnia wsparcie operacji Galileo w Centrum Kontrolnym Niemieckiego Centrum Kosmicznego (DLR).

Ze swojej strony GMV od wielu lat opracowuje zastosowania, wykorzystujące usługi GNSS. Przykład mogą stanowić działania w zakresie precyzyjnego pozycjonowania (PPP) albo rozwój odbiorników dla szczególnych zastosowań, jak np. PRS lub IoT.