GMV, Otwarty Uniwersytet Katalonii i Szpital św. Pawła w Barcelonie inicjatorami aplikacji wykorzystującej muzykoterapię do poprawy jakości życia osób cierpiących na chorobę Parkinsona

Aplikacja poprawiająca jakość życia osób z chorobą Parkinsona

Aplikacja zaprojektowana przez informatyków, muzykoterapeutów i lekarzy przy współpracy z chorymi, ich opiekunami oraz członkami Katalońskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Chorobą Parkinsona przyczyni się do poprawy sprawności ruchowej i kondycji umysłowej chorych, a także posłuży w leczeniu pacjentów za pomocą muzyki.

Prototyp aplikacji wygrał konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Współpracy na rzecz Innowacji Open eHealth Parkinson, które tworzą GMV, Instytut Badawczy Szpitala św. Pawła w Barcelonie i Otwarty Uniwersytet Katalonii. Przewiduje się, że w ciągu roku aplikacja będzie w pełni funkcjonalna. GMV czuwała nad aspektami technicznymi projektu pilotażowego, natomiast jej udział w drugim etapie prac będzie większy.

Aplikacja, którą będzie można wykorzystywać zarówno indywidualnie, jak i wraz z opiekunem, będzie skierowana do pacjentów w różnych stadiach choroby i o różnym stopniu upośledzenia funkcji poznawczych, ruchowych i emocjonalnych.

Badania międzynarodowe pokazują, że formy aktywności związane z muzyką, takie jak jej słuchanie, taniec czy śpiew, stanowią dobre wzmocnienie terapeutyczne dla osób cierpiących na chorobę Parkinsona. Muzyka ma dobroczynny wpływ na ich sprawność ruchową oraz poznawczą i emocjonalną. Dlatego naukowcy mają nadzieję, że za zgodą użytkowników zostaną zebrane dane umożliwiające postęp w badaniach nad chorobą Parkinsona, na którą obecnie cierpi w Hiszpanii ponad 150 tysięcy osób.