GMV analizuje znaczenie cyberbezpieczeństwa w Sewilli

Przy współpracy GMV, Ibercaja zorganizowała w Sewilli szkolenie na temat niezwykle istotnego aktualnie tematu - cyberbezpieczeństwa. Hiszpańscy specjaliści w tej materii debatowali na temat kluczowych metod zapobiegania cyberatakom i najważniejszych konsekwencji cyberprzestępczości dla firm.

Z ramienia GMV, jednej z najważniejszych firm w sektorze cyberbezpieczeństwa, w debacie uczestniczył Javier Zubieta, odpowiedzialny za rozwój działalności w zakresie cyberbezpieczeństwa w GMV Secure e-Solutions. W swoim wystąpieniu skoncentrował się nad rzeczywistym stanem działań w zakresie cyberbezpieczeństwa w różnych departamentach firmy. Jest to nadzwyczaj istotny temat, ponieważ pracownicy muszą być świadomi tego, że cyberbezpieczeństwo dotyczy całej firmy, a nie tylko działu informatyki.

Podczas debaty podkreślono znaczenie cyberbezpieczeństwa przy opracowywaniu modeli biznesowych. Powinny one być konstruowane w ten sposób, aby uniknąć luk w ochronie danych. Dodatkowo, uczestniczący w spotkaniu specjaliści przeanalizowali praktyki stosowane w firmach w celu minimalizacji skutków cyberataków.

Z ramienia GMV, jednej z najważniejszych firm w sektorze cyberbezpieczeństwa, w debacie uczestniczył Javier Zubieta