GMV finalistą IBM Watson Build Challenge

Rynek rozwiązań kognitywnych rozwija się bardzo dynamicznie. Według IDC w 2018 r. połowa konsumentów będzie regularnie korzystać z usług opartych na informatyce kognitywnej. IBM intensywnie pracuje nad tego rodzaju rozwiązaniami. Firma opracowała zaawansowany system o nazwie Watson, posiadający ogromną moc przetwarzania danych, nawet nieustrukturyzowanych, stanowiący dowód na to, że maszyny są zdolne do podejmowania inteligentnych decyzji na podstawie analizy milionów danych w czasie rzeczywistym.

W ramach swych prac nad tego rodzaju rozwiązaniami, IBM organizuje „IBM Watson Build Challenge”, międzynarodowy konkurs, którego uczestnicy tworzą aplikacje przy użyciu platformy IBM Bluemix oraz systemu kognitywnego IBM Watson.

Zespół Big Data & Business Analytics GMV podjął wyzwanie rzucone przez IBM i opracował Help Bot – aplikację organizującą według ważności zgłoszenia alarmowe i udzielającą użytkownikom praktycznie natychmiastowej odpowiedzi za pomocą systemu sztucznej inteligencji IBM Watson.

W pierwszym etapie konkursu do IBM wpłynęły setki prezentacji od partnerów handlowych firmy z całego świata, spośród których wybrano do finału najbardziej innowacyjne rozwiązania.

Propozycja GMV została zakwalifikowana do finału konkursu, na którym to etapie IBM udostępniła zespołowi naszej firmy swe narzędzia i wsparcie ze strony swych specjalistów od systemów kognitywnych przy opracowywaniu prototypu HelpBot.

Propozycja GMV

HelpBot to aplikacja chatbot bazująca na systemie Watson IBM wspomagająca komunikację między służbami ratunkowymi i osobami w ekstremalnych sytuacjach kryzysowych, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, ataki terrorystyczne, pożary, etc. Chatbot może udzielać instrukcji osobom w sytuacjach kryzysowych. Maszyna jest w stanie rozpoznać poziom stresu w głosie użytkownika i połączyć go z rzeczywistym operatorem. Narzędzie to pozwala służbom ratunkowym na zwiększenie możliwości odpowiedzi na zgłoszenia w sytuacjach kryzysowych w trybie 7x24.

Architektura HelpBot – aplikacji chatbot opracowanej przez GMV

W listopadzie br. odbył się  Watson Summit 2017 – spotkanie poświęcone innowacjom i refleksji na temat użyteczności technologii w życiu codziennym ludzi. Wzięło w nim udział ponad 2.000 specjalistów.  Jednym z punktów programu spotkania był  Developers Innovation Summit, w którym uczestniczyła Inmaculada Perea Fernández, Data Scientist w GMV Secure e-Solutions. Wraz z pozostałymi hiszpańskimi finalistami Watson Build Challenge, zaprezentowała ona opracowane na potrzeby konkursy prototypy oraz korzyści z systemu Watson.

„Podczas hackatonu w Quito, w którym braliśmy udział w zeszłym roku, zdaliśmy sobie sprawę z tego jak trudno jest oszacować liczebność zespołów obsługi telefonicznej w sytuacjach kryzysowych, ponieważ oprócz poszkodowanych wiele osób dzwoni aby zasięgnąć informacji, zapytać o członków rodziny, etc. Mamy nadzieję, że nasza propozycja może być pomocna w optymalizacji zasobów służb ratunkowych, ponieważ pozwala na skoncentrowanie się na ofiarach kryzysów bez zaniedbywania pozostałych funkcji” powiedziała Perea Fernández omawiając powstanie koncepcji HelpBot.

WIDEO: Debata z udziałem finalistów Watson Build Challenge

GMV opracowuje HelpBot – aplikację chatbot bazującą na systemie Watson IBM