GMV wspiera cyfryzację przedsiębiorstw z Regionu Aragonii

GMV przyłacza się do inicjatywy Rządu Regionu Aragonii mającej na celu wsparcie cyfryzacji regionalnych przedsiębiorstw za pośrednictwem portalu Aragón Industria 4.0

GMV wspierać będzie inicjatywę Regionalnego Rządu Aragonii polegającą na promowaniu cyfryzacji miejscowych przedsiębiorstw, wykorzystując w swą wiedzę i doświadczenie do rozwoju portalu Aragón Industria 4.0 (Aragonia Przemysł 4.0).

Tak, jak to podkreśla Ángel Gavín, przedstawiciel GMV w Aragonii, „strukturę produkcyjną Aragonii tworzy szereg innowacyjnych przedsiębiorstw, które odbierają inicjatywę wprowadzenia swych procesów i procedur gospodarczych w świat cyfrowy jako dużą szansę”. Z tego powodu, strona internetowa „Aragón Industria 4.0”, powstała dzięki wsparciu Departamentu ds. Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia i prowadzona przez Instytut Technologiczny Aragonii (ITAINNOVA), „stanowi doskonałą platformę dla współpracy przedsiębiorstw i instytucji rządowych na rzecz przekształcenia naszego regionu w siłę napędową transformacji cyfrowej w Hiszpanii”.

GMV posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie robotyki oraz symulacji, jako że firma ta została założona właśnie w celu prowadzenia projektów lotniczych. W ciągu ponad 36 lat działalności firmy wiedza ta była systematycznie rozwijana i wzbogacana o kolejne doświadczenia z zakresu, między innymi, Big Data, Cyberbezpieczeństwa, Zaawansowanej Analityki Danych czy Sztucznej Inteligencji, odnajdując swe zastosowanie w nowych projektach, takich jak Przemysł 4.0.

Regionalny Rząd Aragonii uznał naszą firmę za rzetelnego partnera i przyznał jej status firmy wspierającej portal „Aragón Industria 4.0”. Według Gavína „celem naszej firmy jest dzielenie się wiedzą, zarówno w obszarach, w których pracujemy od lat, jak i w ostatnio realizowanych projektach w ramach inicjatywy Przemysł 4.0, takich jak Productio – po to, aby gospodarka aragońska znalazła się w czołówce jeśli chodzi o nowy model rozwoju przemysłowego”.

PRODUCTIO, B+R dla przemysłu krajowego

Projekt PROductivity InDUstrial EnhanCement through enabling TechnlOgies (PRODUCTIO), koordynowany przez GMV i finansowany przez CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - Ośrodek Rozwoju Technologii Przemysłowych) w ramach Programu Strategicznego Konsorcjów Badawczo-Rozwojowych Przedsiębiorstw Krajowych (CIEN) dla dużych przemysłowych projektów badawczych i eksperymentalnych prac rozwojowych, ma na celu ꟷ jak wyjaśnia Ángel Gavín ꟷ „prowadzenie badań nad technologiami, technikami, instrumentami i metodami zorientowanymi na zwiększenie zdolności operacyjnej procesów przemysłowych (Overall Equipment Efficiency – OEE) w obszarze Przemysł 4.0”. Ww. członek kadry kierowniczej twierdzi, że „projekt pozwoli na opracowanie oraz wdrożenie rozwiązań produkcyjnych i utrzymaniowych w obszarze Przemysł 4.0 oraz ułatwi transformację cyfrową dzięki nowym rozwiązaniom z zakresu bezpieczeństwa”.

Krajowe Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe – utworzone jako wielosektorowe i wielodyscyplinarne, składające się z siedmiu przedsiębiorstw przemysłowych (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz technologicznego GMV – ma za zadanie zwiększyć efektywność i konkurencyjność przemysłu hiszpańskiego. W tym celu, GONVARRI skupi się na badaniu nowych technologii usprawniających procesy konserwacyjne w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywania nieprawidłowości i awarii, skutkującego redukcją przestojów i większą dostępnością maszyn. FAGOR ARRASATE zajmie się badaniami nad technikami sztucznej inteligencji w zakresie konserwacji predykcyjnej instalacji Multi-Blanking. HIPERBARIC przeprowadzi badania w zakresie konserwacji predykcyjnej i wspomaganej w celu monitorowania i utrzymania własnej floty maszyn rozproszonych po całym świecie; FAE będzie badać nowe technologie produkcyjne związane z obszarem Przemysł 4.0 wspierające podejmowanie decyzji na etapie produkcji i konserwacji; z kolei przed ZENER stoi kilka wyzwań technologicznych, takich jak wiarygodne przewidywanie występowania awarii we własnych urządzeniach transportu bliskiego oraz poprawa ogólnego poziomu wydajności procesu przemysłowego za pomocą narzędzi analitycznych w ramach koncepcji Big Data; INDUSTRIAS PUIGJANER (DENN, małe przedsiębiorstwo) będzie generować wiedzę potrzebną do przekształcenia własnych obrabiarek w systemy cyber-fizyczne, pozwalające osiągnąć poprawę niezawodności, wydajności, dostępności, produktywności oraz jakości; natomiast firma TECNOMATRIX (małe przedsiębiorstwo) zajmie się badaniem technologii zapewniających integralność danych w produkowanych przez nią czujnikach oraz zapobiegających nieuczciwemu wykorzystywaniu danych przez użytkowników.