Regionalny Rząd Andaluzji mierzy jakość wody w rzekach regionu za pomocą technologii IoT opracowanej przez GMV

Regionalny Rząd Andaluzji mierzy jakość wody w rzekach regionu za pomocą technologii IoT opracowanej przez GMV

Generalna Dyrekcja Planowania i Zarządzania Publicznymi Zasobami Wodnymi przy Departamencie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía) zleciła GMV realizację projektu pilotażowego obejmującego pomiary różnych parametrów jakości wody w pobliżu zapory na rzece Guadalete w miejscowości Jerez de la Frontera w prowincji Kadyks.

System monitorowania jakości wody w rzece Guadalete, używanej do nawadniania pól w północno-wschodniej części prowincji, składa się z platformy IoT SEMS, zainstalowanej w laboratorium oddziału GMV w Sewilli, oraz z czujników mierzących jakość wody, umieszczonych w infrastrukturze wodnej gminy El Portal w Jerez de la Frontera.

Kierownik projektu w GMV, Ángel Cristóbal Lázaro, podkreślił, jak bardzo istotny jest „niski koszt urządzeń pomiarowych umożliwiających Generalnej Dyrekcji Planowania i Zarządzania Publicznymi Zasobami Wodnymi zdalne pomiary jakości wody w pobliżu zapory”.

Innowacyjny projekt opracowany przez inżynierów z GMV pozwala na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej i kosztów łączności dzięki temu, że czujniki dokonujące pomiarów wskaźnika pH, zawartości tlenu czy przewodności wody można aktywować tylko w momencie przeprowadzania pomiarów. Inżynierowie GMV spełnili też priorytetowy wymóg klienta, a mianowicie ograniczyli konieczność wizyt w terenie w celu przeprowadzenia rekalibracji czujników. Warstwa komunikacyjna systemu oparta jest na technologii UNB z wykorzystaniem sieci SIGFOX.

Technologie zastosowane przez GMV w tym projekcie pilotażowym gwarantują stworzenie systemu pomiaru jakości wód o dużej gęstości punktów pomiarowych na całym terytorium Andaluzji. Pozwoli on na lepszą kontrolę andaluzyjskiej sieci wodnej przy niskich kosztach utrzymania.

Projekt opracowany przez GMV dla regionalnego rządu Andaluzji potwierdza, że nowości technologiczne takie jak Internet Rzeczy pozwalają na stosowanie alternatywnych środków monitorowania – o niskich kosztach i skuteczności równej innym systemom. Pozwala to odpowiedzialnym za tę kwestię instytucjom na rozszerzenie sieci urządzeń, dzięki czemu możliwe będzie spełnienie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej.