GMV wskazuje, jak zarządzać lukami w zabezpieczeniach, aby zapobiegać cyberatakom

GMV mówi o zapobieganiu zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu poprzez zarządzanie lukami w zabezpieczeniach

Stały wzrost liczby ataków cybernetycznych, którym na całym świecie stawiają czoła organizacje każdego typu, to niezaprzeczalny fakt, który coraz częściej zajmuje wysokie pozycje na listach priorytetów nie tylko ekspertów od cyberbezpieczeństwa, lecz także kierownictwa przedsiębiorstw i instytucji. Obecnie coraz więcej ataków wykorzystuje w sposób masowy i zorganizowany najbardziej znane luki w zabezpieczeniach, aby wykraść dane i informacje lub zapewnić sprawcom korzyści majątkowe kosztem atakowanych organizacji. Dlatego najbardziej dojrzałe organizacje stosują procesy zarządzania lukami w zabezpieczeniach, korzystając ze specjalistycznych narzędzi.

W tym kontekście firma GMV, przy wsparciu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kadry Kierowniczej (APD), odbyła w Kolumbii spotkanie, którego tematem było zarządzanie lukami w zabezpieczeniach w celu zapobiegania zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu.

Luis Fernando Álvarez-Gascón, Dyrektor Generalny GMV Secure e-Solutions, zaprezentował scenariusz, jaki dziś realizują praktycznie wszystkie organizacje na świecie: „Organizacje przechodzą transformację cyfrową i aby chronić swoje informacje, wdrażają innowacyjne narzędzia, które służą zapewnieniu cyberbezpieczeństwa i przyczyniają się do rozwoju nowych modeli biznesowych”.

Mariano J. Benito, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Informacji w GMV Secure e-Solutions, i Víctor Gaspar, Dyrektor Regionu GMV Kolumbia, mówili na temat zarządzania lukami w zabezpieczeniach, które można wyeliminować poprzez systematyczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mariano Benito przedstawił najpoważniejsze ataki cybernetyczne, które miały miejsce na świecie na przestrzeni ostatnich lat, a których można było uniknąć poprzez właściwe zarządzanie lukami w zabezpieczeniach. Haktywiści, hakerzy, insiderzy, hakerzy państw i ogółem cyberprzestępcy atakują organizacje, które nie są odpowiednio przygotowane na takie zagrożenia i nie stosują wystarczających środków, aby stawić im czoła. Na koniec Mariano Benito zaprezentował plan pracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, którego wdrożenie w organizacjach zaleca GMV.

Natomiast Víctor Gaspar mówił o liczbach, które niepokoją ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa, obecnie bowiem aż 95% włamań odbywa się z wykorzystaniem znanych luk i problemów, dla których istnieją rozwiązania. Firma GMV maksymalnie zoptymalizowała proces zarządzania lukami w zabezpieczeniach za pomocą własnego narzędzia, gestvul, które obsługuje wszystkie fazy tego procesu, począwszy od wykrycia luki, a na podjęciu działań naprawczych i powiadomieniu poszkodowanych skończywszy.

GMV mówi o zapobieganiu zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu poprzez zarządzanie lukami w zabezpieczeniach