Rozpoczyna się realizacja europejskiego projektu na rzecz zrównoważonej mobilności Urban Air

Dnia 3 października odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące Urban Air, europejskiego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Hiszpania - Portugalia (POCTEP), którego celem jest wdrożenie innowacyjnego systemu służącego do zarządzania mobilnością w zakresie komunikacji rowerowej przeznaczonej dla członków społeczności uniwersyteckiej w miastach Valladolid i Covilhã, jak również obliczającego indeks jakości powietrza na pokonywanych trasach.

Oprócz GMV, w spotkaniu – prowadzonym przez Wicerektora ds. Infrastruktury Uniwersytetu w Valladolid (UVA) – wzięli udział pozostali członkowie projektu: Fundacja CARTIF, Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN, Agencja Energetyczna Regionu Kastylii i Leónu), Uniwersytet w Valladolid, przedsiębiorstwo Enforce (Engenharia da Energia S.A.) oraz Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro (z Uniwersytetu Beira Interior).

Projekt Urban Air, koordynowany przez Uniwersytet w Valladolid, ma za zadanie zastosowanie innowacyjnych alternatyw w zakresie mobilności miejskiej: alternatyw wykonalnych, jak i dowodzących, że uniwersytety mogą stać się przykładem dla rozwoju projektów zrównoważonej mobilności w miastach, w których się one znajdują. W związku z tym projekt obejmuje dwa przypadki zastosowania: jeden na Uniwersytecie w Valladolid, a drugi na Uniwersytecie Beira Interior.

Valladolid I

W przypadku Uniwersytetu w Valladolid, zostanie uruchomiony zoptymalizowany system zarządzania mobilnością 4.0 obejmujący rowery, oparty na innowacyjnym systemie wynajmu rowerów zarządzanym za pośrednictwem aplikacji na telefonie użytkownika, która pokaże lokalizację dostępnych do wypożyczenia rowerów na planie miasta. Ponadto będzie on posiadał zintegrowany system czujników, uzyskujący informacje o głównych zanieczyszczeniach gazowych w mieście, co pomoże stworzyć sieć tanich czujników oceniających jakość powietrza i wskazujących najlepsze trasy dla rowerzystów.

W przypadku Uniwersytetu Beira Interior, położonego w portugalskim mieście Covilhã, zostanie udostępniony system wynajmu rowerów elektrycznych obejmujący fotowoltaiczny system zasilania, mający na celu promowanie zrównoważonej mobilności w mieście o skomplikowanym ukształtowaniu terenu utrudniającym mobilność za pomocą konwencjonalnego roweru.

W ramach projektu o budżecie w wysokości 1,5 mln EUR i okresie realizacji wynoszącym około 48 miesięcy, GMV odpowiada za wdrożenie wyposażenia pokładowego, które zostanie zainstalowane w rowerach wraz z czujnikami powietrza, a także za rozwój platformy do zarządzania oraz aplikacji mobilnych służących do rezerwowania, lokalizowania i wspólnego korzystania z rowerów.