Wyposażenie systemów obronnych przyszłości

Wizjery do hełmów, urządzenia radiokomunikacyjne, systemy rozszerzonej rzeczywistości, kamery noktowizyjne, to tylko niektóre rozwiązania techniczne składające się na wyposażenie żołnierza. Stała modernizacja tych systemów znacznie podniosła operatywność żołnierzy dzięki redukcji obciążenia nie tylko fizycznego, ale też poznawczego i termicznego.

Europejska Agencja Obrony, której zadaniem jest zapewnienie wsparcia dla bezpieczeństwa i obronności 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, realizuje inicjatywy i programy mające na celu zwiększenie europejskich zdolności obronnych. W 2015 r. pod auspicjami EAO rozpoczęto realizację pierwszej fazy programu standaryzacji systemów żołnierza, skoncentrowanej głównie na aspektach energetycznych wyposażenia.

W 2016 r. rozpoczęto drugą fazę projektu pod nazwą STASS II (STandard Architecture for Soldier Systems), obejmującą całość architektury systemu z punktu widzenia zarządzania danymi i niezbędnej do tego infrastruktury.

Projekt jest finansowany z funduszy Europejskiej Agencji Obrony. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie otwartej architektury o strukturze generycznej, która ułatwi interoperacyjność systemów stosowanych w państwach członkowskich.

GMV opracowała część wspomnianej architektury, kierując jednocześnie konsorcjum 4 firm, w skład którego wchodzą również niemiecka firma Rheinmetall Electronics, włoska firma Larimart oraz TNO z Holandii.

W ramach projektu zorganizowano w Brukseli Industrial Workshop pod kierownictwem GMV i Project Officer z EAO. Podczas spotkania omówiono aktualny stan rozwoju architektury i związane z projektem wyzwania dla przemysłu.

STASS I

Członkowie konsorcjum w siedzibie GMV, w Tres Cantos pod Madrytem. Od lewej do prawej: Marcel van der Lee (TNO), Fabrizio Parmeggiani (Larimart), Dr Norbert Haerle (Rheinmetall Electronics), Mario Sonka (Rheinmetall Electronics), Jose Luis Delgado Gamella (GMV), Vicente Javier de Ayala (GMV).