GMV reprezentuje organizację ECSO na Kongresie Zdrowia HIMSS Europe

W lipcu 2016 roku, Komisja Europejska zainicjowała powstanie nowego stowarzyszenia publiczno-prywatnego, którego działalność skupia się na bezpieczeństwie cybernetycznym. Projekt ten stanowi część szeregu nowych inicjatyw zmierzających do skuteczniejszego  zabezpieczenia Europy przed cyberatakami oraz wzmocnienia konkurencyjności sektora bezpieczeństwa cybernetycznego. W takim to kontekście zrodziła się ECSO, Europejska Organizacja na rzecz Bezpieczeństwa Cybernetycznego, przyczyniająca się do zawiązania współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi na pierwszych etapach procesu badawczego oraz innowacyjnego, w celu ułatwienia dostępu obywatelom Europy do innowacyjnych i wiarygodnych rozwiązań (produkty, usługi i oprogramowanie oparte na TIK). Podczas opracowywania tych nowych rozwiązań, należy wziąć szczególnie pod uwagę kwestie takie jak poszanowanie danych osobowych, prawo, które nabiera specjalnego znaczenia w przypadku danych dotyczących zdrowia.

Julio Vivero, Szef Sekcji Bezpieczeństwa w GMV Secure e-Solutions w Barcelonie reprezentuje organizację ECSO na Kongresie Zdrowia organizowanym przez HIMSS Europe (Healthcare Information and Management Systems Society Europe).

Aby omówić ww. kwestie, a także przybliżyć, w jaki sposób technologie cyfrowe oraz wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia na skalę masową wpływają na zmiany dokonujące się w życiu obywateli i formy świadczenia opieki zdrowotnej, HIMSS Europe, europejskie odgałęzienie największego stowarzyszenia światowych twórców systemów IT mających zastosowanie w opiece zdrowotnej, zorganizowało w Tallinie spotkanie pt. „Health in the Digital Society. Digital Society for Health”, w którym wziął udział Julio Vivero, Szef Sekcji Bezpieczeństwa w GMV Secure e-Solutions w Barcelonie.

Wystąpienie Julia Vivero w charakterze szefa podgrupy roboczej ECSO w zakresie opieki zdrowotnej skupiło się na przedstawieniu działalności tej organizacji, a także szerszym omówieniu wyzwań, którym należy stawić czoła, a wyzwania te stanowią wzrost liczby cyberataków, starzenie się społeczeństwa europejskiego, e-Zdrowie jako dobra opcja w dziedzinie świadczenia opieki zdrowotnej, zastosowanie środków bezpieczeństwa cybernetycznego w urządzeniach medycznych, korzyści dla światowej opieki zdrowotnej wynikające z Big Data z zastosowaniem ochrony danych, bądź zdobycie zaufania społeczeństwa do systemu e-Zdrowia przy jednoczesnym poszanowaniu danych, utrzymaniu integralności i zapewnienie rozwoju świadczonych w tym systemie usług.

Europejska Organizacja na rzecz Bezpieczeństwa Cybernetycznego ECSO, której członkiem jest GMV, jest otwarta na zgłoszenia wszelkiego rodzaju uczestników (sector publiczny/ prywatny, użytkownik/ dostawca) autoryzowanych do uczestnictwa w projektach H2020.

Julio Vivero, Szef Sekcji Bezpieczeństwa w GMV Secure e-Solutions w Barcelonie reprezentuje organizację ECSO na Kongresie Zdrowia organizowanym przez HIMSS Europe (Healthcare Information and Management Systems Society Europe).