GMV uczestniczy w 59. dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

Carlos Illana, Product Manager radiance w GMV Secure e-Solutios, uczestniczy w ASTRO

Choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że w 2030 liczba osób zmarłych z powodu nowotworów wyniesie ponad 11 mln. Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne szacuje, że w 2016 r. zdiagnozowano 1,685 mln nowych przypadków. Prawie dwie trzecie pacjentów zostało poddanych radioterapii w trakcie leczenia.

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO) organizuje coroczne spotkania specjalistów, których celem jest wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie informacji na temat postępów, zarówno technologicznych jak metodologicznych, na polu radioterapii onkologicznej. Od kilku lat GMV uczestniczy w tych spotkaniach prezentując najnowsze wersje opracowanego przez firmę systemu radiance.

Wersja 4 systemu radiance, posiadająca zezwolenia na wprowadzenie do obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej (oznakowanie CE), USA, Australii, Singapurze i Nowej Zelandii, cechuje się większą zdolnością do zintegrowania się z urządzeniami do stosowania dawek promieniowania w radioterapii intraoperacyjnej, większą użytecznością i dokładnością pomiaru w stosunku do wersji poprzednich. Carlos Illana, Menedżer Produktu w GMV, zaprezentował specjalistom m.in. z Jackson Memorial Hospital w Miami oraz Krajowego Instytutu Zmian Neoplastycznych w Limie najnowsze zmiany dokonane w tej wersji. Tegoroczna edycja międzynarodowej konferencji ASTRO przyniosła GMV duże korzyści, zarówno pod względem odkrycia nowych możliwości biznesowych, jak i zawarcia umów z obecnymi partnerami biznesowymi.

Carlos Illana, Product Manager radiance w GMV Secure e-Solutios, uczestniczy w ASTRO

59. doroczne spotkanie ASTRO odbyło się we wrześniu w San Diego pod hasłem „Sztuka leczenia i wiedza o radioterapii onkologicznej”. Wzięło w nim udział ponad 1.100 osób.