Przemysł 4.0 wymaga innowacyjności, talentu i doświadczenia

Dzięki nowym technologiom i innowacji postępuje proces cyfryzacji zakładów przemysłowych i modeli produkcyjnych prowadzący do zwiększenia wydajności, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. W aktualnej fazie procesu zwiększyła się efektywność operacyjna w przemyśle dzięki redukcji kosztów, ale to dopiero początek zmian.

Miguel Hormigo, Dyrektor Regionu Południowego i Team Leader ds. Przemysłu 4.0 w GMV Secure e-solutions, na spotkaniu nt. efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju Przemysłu 4.0

W ramach spotkania nt. “Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu 4.0” zorganizowanego przez enerTIC, przedstawiciel GMV wziął udział w debacie na temat roli nowoczesnych technologii w rewolucji przemysłowej, przede wszystkim w sektorze energetyki. Miguel Hormigo, Dyrektor Regionu Południowego i Team Leader ds. Przemysłu 4.0 w GMV Secure e-Solutions, podkreślił, że nowy etap transformacji wymaga nowych specjalistów: „kreatywnych, posiadających inteligencję emocjonalną, zmysł krytyczny i umiejętność pracy w zespole”„Należy przyjąć założenie, że Przemysł 4.0 i transformacja cyfrowa jako taka zmienią rynek pracy. Niektóre miejsca pracy znikną i powstaną nowe, nie wiadomo jeszcze, jakie” twierdzi Hormigo.  Ogólnie można powiedzieć, że w najbliższych latach „wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników posiadających zawody wymagające wysokich kwalifikacji o profilach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), między innymi specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa, inżynierii danych i programowania”.

Globalizacja, tempo zachodzących zmian, wyzwania społeczne i nowe technologie wymagają ciągłych innowacji. Technologie „które umożliwiają transformację cyfrową czy tak zwane technologie wspomagające, takie jak Big Data czy sztuczna inteligencja, systemy cyberfizyczne, symulacja i rzeczywistość wirtualna, robotyka i systemy autonomiczne, drukowanie przestrzenne, cyberbezpieczeństwo, cloud computing, internet rzeczy i inne przełomowe technologie, już istniejące i te które pojawią się w przyszłości, będą pomocne w optymalizacji procesów i procedur produkcyjnych i zwiększeniu efektywności energetycznej”.

Miguel Hormigo, Dyrektor Regionu Południowego i Team Leader ds. Przemysłu 4.0 w GMV Secure e-Solutions, podkreślił, że nowy etap transformacji wymaga nowych specjalistów