GMV | Syncromatics – jedno z najlepszych miejsc pracy

Firma Syncromatics – oddział GMV o profilu technologicznym, zlokalizowany w Ameryce Północnej – drugi rok z rzędu została uznana za jedno z najlepszych miejsc pracy (Best Places to Work) przez czasopismo Los Angeles Business Journal i spółkę Best Companies Group. Nagrody te przyznawane są najlepszym firmom w Los Angeles za ich wkład w gospodarkę hrabstwa i w rozwój przedsiębiorczości.

Best Place to Work

Wyboru firm, które zamieszcza się na liście najlepszych miejsc pracy w 2017 r. publikowanej przez czasopismo Los Angeles Business Journal, dokonuje się na podstawie ankiet badających zadowolenie z pracy, przeprowadzanych wśród pracowników. W procesie selekcji bierze się również pod uwagę politykę, praktyki, filozofię, systemy oraz charakterystykę zespołów pracowniczych składających się na środowisko i atmosferę firmy. Syncromatics została wyróżniona za kulturę pracy zespołowej i wysoki poziom zaangażowania pracowników. Na pochwałę zasłużył także styl pracy dyrekcji, która potrafi motywować pracowników do osobistego angażowania się w rozwój własnej kariery zawodowej.

Amerykański oddział GMV ma swą siedzibę w Los Angeles i zatrudnia 30 pracowników. Od momentu powstania w 2006 r. świadczy innowacyjne usługi dla ponad 50 najważniejszych flot autobusowych w kraju. Dzięki produktom firmy operatorzy transportu publicznego mogą zwiększyć punktualność usług, przyciągają pasażerów, osiągają lepsze wyniki oraz łatwo i skutecznie kontrolują operacyjność pojazdów. Oferowane przez Syncromatics narzędzia informatyczne oparte na chmurze pozwalają operatorom na podejmowanie decyzji opartych na danych uzyskanych z raportów oraz usprawniają ich działania.

Innowacyjne systemy zarządzania flotą i informacji pasażerskiej firmy Syncromatics są obecnie używane w ponad 1700 pojazdach linii regularnych i w 1500 pojazdach linii specjalnych obsługujących uniwersytety, lotniska i firmy na całym terytorium Stanów Zjednoczonych. Najważniejsi klienci firmy to ponad 50 organizatorów regularnego transportu publicznego i 90 organizatorów specjalnych usług transportowych.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat ofert pracy i wolnych stanowisk w GMV.