Hiszpańska rzeczywistość cyfrowa

Spotkanie nt. Gospodarki Cyfrowej i Telekomunikacji

Po raz kolejny, w Santander spotkali się przedstawiciele hiszpańskiego sektora cyfrowego. Na zorganizowanym przez AMETIC, przy współpracy Uniwersytetu im. Menendeza Pelayo oraz Banku Santander trzydziestym pierwszym „Spotkaniu nt. Gospodarki Cyfrowej i Telekomunikacji”, którego hasłem w tym roku była „Hiszpańska rzeczywistość cyfrowa”, obecni byli przedstawiciele najważniejszych firm z różnych sektorów produkcyjnych, w których ma miejsce tak zwana „Czwarta Rewolucja Przemysłowa”.

W spotkaniu uczestniczyli również liczni przedstawiciele hiszpańskich instytucji publicznych. Minister Energetyki, Turystyki i ds. Agendy Cyfrowej, Álvaro Nadal, dokonał inauguracji spotkania, w którym wzięli również udział Carmen Vela, Sekretarz Stanu ds. Badań Naukowych, Rozwoju i Innowacji, Begoña Cristeto, Sekretarz Generalny ds. Przemysłu i MŚP oraz José María Lassalle, Sekretarz Stanu ds. Społeczeństwa Informacji i Agendy Cyfrowej. Spotkanie zamknął Dyrektor Generalny Red.es, Jose Manuel Leceta.

Coroczne spotkanie w Santander to jedno z najważniejszych wydarzeń w agendzie sektora ICT w Hiszpanii. GMV jest jednym ze sponsorów seminarium, a przedstawiciele naszej firmy uczestniczą w prezentacjach i debatach, prezentując różne obszary wiedzy i doświadczenia w dziedzinach, w których prowadzimy działalność.

Środowiska akademickie i przemysł w Hiszpanii: doświadczenia współpracy

Mateo Valero, Dyrektor Barcelona Supercomputing Center / Pedro Mier, Przezes AMETIC / Francisco Marín, Dyrektor Centrum Rozwoju Technologicznego i Przemysłowego (CDTI) / Luis Fernando Álvarez-Gascón, Dyrektor Generalny GMV Secure e-Solutions / Maria Teresa Gómez, Dyrektor Generalna AMETIC / Lluís Torner, Dyrektor Instytutu Fotoniki (ICFO)

Środowiska akademickie i przemysł w Hiszpanii: doświadczenia współpracy
Luis Fernando Álvarez-Gascón, Dyrektor Generalny GMV Secure e-Solutions, wziął udział w dyskusji panelowej nt. współpracy między środowiskami akademickimi i przemysłem w Hiszpanii, której moderatorem był Dyrektor Centrum Rozwoju Technologicznego i Przemysłowego (CDTI), Francisco Marín. Luis Fernando opowiedział jak 33 lata temu, dzięki ambicjom jednego profesora i grupy studentów, którzy uznali, że projekty B+R+I z obszaru sektora kosmicznego, nad którymi pracowali, warto przekształcić w projekt przemysłowy i utworzyli firmę GMV, która dzisiaj jest międzynarodową firmą technologiczną zatrudniającą ponad 1600 pracowników i realizującą innowacyjne projekty w różnych branżach: w przemyśle kosmicznym, opiece zdrowotnej, inteligentnym transporcie czy w obszarze cyberberbezpieczeństwa.

Álvarez-Gascón twierdzi, że w ekosystemie innowacji w Hiszpanii daje się odczuć pewien „pesymizm”, wynikający z redukcji publicznych nakładów budżetowych na cele badawczo-rozwojowe. Nie jest to jednak jedyny czynnik hamujący nasz system innowacji. Istnieją dwa rodzaje ograniczeń: z jednej strony, „wkład przedsiębiorstw w finansowanie B+R+I – powinniśmy podwoić nasze nakłady”, a z drugiej „dowartościowanie i promocja badań naukowych w naszym kraju”.  

Zdaniem Álvareza-Gascóna, „czas kryzysu powoduje określone reakcje i rezultaty”. Jednak, mimo pesymizmu, stwierdził on, że Hiszpania „może być konkurencyjna we wszystkich sektorach działalności”.  Na zakończenie swego wystąpienia, Álvarez-Gascón wyraził opinię, że w Hiszpanii należy przeprowadzić reformę szkolnictwa wyższego i placówek naukowych prowadzącą do zwiększenia roli i prestiżu naukowców w społeczeństwie.

e-Zdrowie: efekty stosowania ICT w sektorze opieki zdrowotnej

e-Zdrowie: znaczenie ICT w sektorze opieki zdrowotnej
Carlos Royo, Dyrektor ds. Rozwoju Działalności w Sektorze Opieki Zdrowotnej GMV, był moderatorem interesującej dyskusji na temat rezultatów zastosowania ICT w tym sektorze.

Zaprezentował on serię danych ilustrujących aktualną sytuację w sektorze oraz nakreślił problemy, z jakimi będzie on musiał zmierzyć się w przyszłości. „Dzisiaj urodził się właśnie pierwszy człowiek, który będzie żył 140 lat”. Tym zdaniem Carlos Royo otworzył debatę na temat e-Zdrowia. Następnie przypomniał, że średnia długość życia jest coraz dłuższa i coraz lepszej jakości. Jest to doskonała wiadomość, posiadająca jednak niepokojące aspekty: „aktualnie, 40% wydatków społeczeństwa to koszty opieki zdrowotnej, z czego 80% przeznacza się na leczenie 4 przewlekłych schorzeń: nadciśnienia, cukrzycy, niewydolności serca i niewydolności układu oddechowego”. Taki stan rzeczy prowadzi nas do postawienia kwestii stabilności systemu opieki zdrowotnej. Dla Carlosa Royo „jedynym rozwiązaniem gwarantującym stabilność hiszpańskiego systemu opieki zdrowotnej jest zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, bez ICT system nie będzie funkcjonował”.

„Dzięki ICT mamy fantastyczne osiągnięcia w opiece zdrowotnej, jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych krajów, mimo iż inwestycje na ICT stanowią jedynie 1% budżetu na opiekę zdrowotną, co musi się zmienić”, powiedział Doktor Royo.