GMV rozwija swoje usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z CyberArk

GMV rozwija swoje usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z CyberArk

Przeciwdziałanie nowym, nadzwyczaj złożonym cyberatakom wymaga wspólnych, skoordynowanych działań ze strony różnych specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Doskonałym przykładem takiej współpracy jest partnerstwo dwóch firm z branży, GMV i CyberArk, które od tego roku połączą swe siły w celu zwalczania cyberzagrożeń.

Wkład firmy technologicznej GMV to usługi specjalistycznego doradztwa technicznego w dziedzinie kontroli tożsamości i dostępu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi. Dotyczące tej kwestii rekomendacje dla klientów muszą być oparte na rozwiązaniach technologicznych odpowiadających na ich potrzeby. CyberArk jest natomiast liderem w segmencie bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych.

We wszystkich organizacjach istnieją grupy użytkowników ze specjalnymi uprawnieniami w zakresie zarządzania i jest wielce prawdopodobne, że to właśnie przeciwko nim będą kierowane ataki mające na celu wykorzystanie ich przywilejów i przejęcie najbardziej wartościowych informacji. Rozwiązania CyberArk przedstawiają ogólną wizję aktywności i dostępów tego rodzaju użytkowników poprzez śledzenie i wykrywanie podejrzanych zachowań, magazynowanie danych niezbędnych do odtworzenia wcześniejszych działań oraz współdziałanie z innymi rozwiązaniami w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ataków.

Współpraca z nowym partnerem pozwoli GMV na zdobycie wiedzy niezbędnej do poszerzenia gamy produktów z zakresu cyberbezpieczeństwa o produkty CyberArk. „Dzięki rozwiązaniom opracowanym przez CyberArk możemy zaoferować naszym klientom zintegrowane systemy zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi, poczynając od doradztwa aż po właściwe wdrożenie niezbędnych środków”, wyjaśnia Javier Zubieta, odpowiedzialny za rozwój działalności w zakresie cyberbezpieczeństwa w GMV Secure e-Solutions.

GMV rozwija swoje usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z CyberArk

„Nasze partnerstwo z GMV to ważny krok na drodze zwiększania świadomości w kwestii bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych w Hiszpanii”, powiedział Gil Fromovitch, dyrektor ds. kanałów w regionie EMEA CyberArk. „Ciągłe ataki nastawione na przejęcie najcenniejszych danych w organizacjach oznaczają, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z najbardziej żywotnych problemów firm. GMV i CyberArk pomogą naszym wspólnym klientom w Hiszpanii wdrożyć kluczową warstwę zabezpieczeń chroniących przed tymi zagrożeniami”.