GMV uczestniczy w kursie nt. Ciberbezpieczeństwa Fundacji Borredá

Infrastruktury niezbędne do funkcjonowania podstawowych usług w danym kraju uważa się za krytyczne, kiedy możliwość zaistnienia jakiegokolwiek gwałtownego ataku, wypadku lub naturalnej katastrofy, powoduje silny wstrząs skutkujący poważnymi konsekwencjami dla społeczeństwa i otoczenia.

Obecnie wszystkie raporty nt. bezpieczeństwa wykazują, że poziom zagrożenia wszystkich takich infrastruktur jest wysoki, oraz że brak jest wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy byliby w stanie zagwarantować bezpieczeństwo przedsiębiorstw. Poza tym, organizacje firm są coraz bardziej świadome konieczności podjęcia środków wobec tego typu zagrożeń, które zagrażają interesom oraz reputacji firmy.

W celu wyszkolenia ekspertów znających środki zapewniające ciągłą, stale aktualizowaną i jednolitą ochronę systemu strategicznych infrastruktur przed zagrożeniami spowodowanymi celowymi atakami, Fundacja Borredá zorganizowała czwartą edycję Wyższego Kursu Uniwersyteckiego PICE: Ochrona Infrastruktur Krytycznych i Strategicznych. Kurs omawia dogłębnie tematy takie jak: ewolucja zagrożeń i analiza ryzyka, systemy planowania, technologie i systemy bezpieczeństwa dostosowane i specyficzne dla infrastruktur krytycznych.

Kurs prowadzony jest przez wykładowców o wysokim prestiżu w tej dziedzinie. Jednym z nich jest Javier Zubieta, odpowiedzialny za rozwój biznesu cyberbezpieczeństwa w GMV Secure e-Solutions, który również brał udział w poprzednich dwóch edycjach Kursu. W piątek 3-go listopada przedstawi on temat: Zintegrowane Systemy Zarządzania w ramach modułu Systemów Bezpieczeństwa dostosowanych i specyficznych dla IC.

Informacja o Wyższym Kursie Uniwersyteckim na temat PICE

Javier Zubieta, odpowiedzialny za rozwój biznesu cyberbezpieczeństwa w GMV Secure e-Solutions, weźmie udział w kursie PICE Fundacji Borredá