Koniec misji LISA Pathfinder

Fale grawitacyjne są konsekwencją teorii względności Einsteina. Zgodnie z tą teorią obracające się wokół wspólnego środka masy wytwarzają fale grawitacyjne. Naukowcy od dziesięcioleci próbują udowodnić ich istnienie. Mimo sukcesów obserwacji prowadzonych z Ziemi w ramach projektu LIGO, w rzeczywistości fale te można obserwować jedynie w kosmosie.

I to właśnie jest celem misji LISA (Laser Interferometer Space Antenna), której start zaplanowano na rok 2034. Do jej przeprowadzenia, niezbędne było przeprowadzenie misji LISA Pathfinder (LPF), której zadaniem było przetestowanie technologii mającej w przyszłości pozwalać na wykrywanie fal grawitacyjnych i która zakończyła się w lipcu br. kiedy to nastąpiła ostatnia transmisja z sondy.

LPF

Start misji Lisa Pathfinder nastąpił w listopadzie 2015 r. Był to wspólny projekt ESA i NASA, mający na celu przetestowanie technologii wykrywania fal grawitacyjnych i udowodnienie, że podstawowe założenie misji LISA (zastosowanie laserowego interferometra) jest możliwe do wykonania.

Głównym ładunkiem misji był Pakiet Technologiczny LISA (LTP o LISA Technology Package) opracowany przez Airbus Defence & Space Ltd., zawierający laserowe interferometry dokonujące nadzwyczaj precyzyjnego pomiaru zmian w odległości między dwoma precyzyjnie skonstruowanymi masami testowymi o wadze około dwóch kilogramów oddalonymi od siebie o 38 centymetrów, a także zmian w odległości tych mas testowych od sondy. LISA Pathfinder przeciera szlaki dla przyszłego dużego obserwatorium kosmicznego, którego celem będzie bezpośrednia obserwacja i precyzyjny pomiar fal grawitacyjnych.

GMV odegrało kluczową rolę w konsorcjum przemysłowym Airbus DS, weryfikując jednostkę zarządzania danymi (DMU) LTP, którego siedziba znajduje się w Madrycie. Ponadto, GMV wsparło definicję analizy misji, a także wzięło na siebie odpowiedzialność za operacyjne sterowanie orbitą satelity, robiąc wszystko to z Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych (ESOC). Zadaniem firmy było również zarządzanie danymi naukowymi wysyłanymi przez instrumenty do Europejskiego Centrum Astronomicznego (ESAC).

Projekt zakończył się ogromnym sukcesem, ponieważ dzięki przetestowaniu LPF udowodniono, że opracowane technologie pozwolą na przeprowadzenie misji LISA. Dane naukowe zebrane podczas misji stanowią też doskonałą bazę przyszłych badań z zakresu fizyki elementarnej i badań kosmicznych nad grawitacją.