Toledo modernizuje komunikację miejską z zastosowaniem technologii GMV

Dnia 30 czerwca Urząd miasta Toledo dokonał prezentacji „Toledo Monsae” (systemu zarządzania flotą i monetyki), tj. projektu wprowadzającego nowoczesne rozwiązania technologiczne w toledańskim przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej Unauto.

Toledo I

Celem projektu jest udoskonalenie systemów informatycznych, zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, poprawa mobilności i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. W ramach projektu GMV dokonała modernizacji platformy technologicznej obsługującej flotę składającą się z 45 autobusów instalując zintegrowane rozwiązanie obejmujące zaawansowane systemy zarządzania flotą, sprzedaży i walidacji biletów, informacji dla użytkowników oraz elementy zwiększające bezpieczeństwo, takie jak wideo monitoring w autobusach.

Nowy system biletowy w Toledo składa się z całkowicie zintegrowanych z systemem zarządzania flotą automatów zainstalowanych w autobusach, sprzedających pojedyncze bilety i kasujące przejazdy na aktualnie używanych kartach bezkontaktowych. Platforma została również uzupełniona o narzędzia usprawniające zarządzanie komunikacją miejską w postaci przenośnych terminali kontrolnych i centralnych aplikacji do zarządzania danymi dla backoffice.

 

Toledo 0

Kierowcy będą mogli komunikować się z centralą głosowo i za pomocą wiadomości wysyłanych z ekranu automatu biletowego. Będą też mogli w każdym momencie śledzić punktualność przejazdu swego autobusu. Narzędzia centralne umożliwią regulowanie ruchu w czasie rzeczywistym oraz wykorzystanie zgromadzonych danych do podniesienia jakości usług. System wideo monitoringu w autobusach przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa. Kamery będą rejestrowały to co się dzieje w autobusie a w sytuacjach awaryjnych będą też umożliwiały komunikację głosową z centralą.

Jedną z największych zalet nowego inteligentnego systemu transportowego jest system precyzyjnej i najwyższej jakości informacji dla pasażerów. Na najważniejszych przystankach zostanie zainstalowane 113 elektronicznych tablic informujących o godzinach odjazdów autobusów. Również w autobusach zostaną zainstalowane tablice, na których będzie wyświetlana informacja dla pasażerów oraz reklamy.

Systemy informacji są przystosowane dla osób niewidomych, które za pomocą ciberpass mogą aktywować informację dźwiękową, zarówno na przystankach jak i w autobusach.

Dzięki modernizacji technologicznej przeprowadzonej przez GMV, komunikacja miejska w Toledo dysponuje jednym z najbardziej awangardowych inteligentnych systemów transportowych w Hiszpanii.