GMV na MIVAC - nowe horyzonty w sektorze motoryzacyjnym

W 1769 na ulicach Paryża pojawił się pierwszy pojazd z napędem parowym skonstruowany przez Nicolasa-Josepha Cugnota. Na przełomie XIX i XX w. powstały pierwsze fabryki samochodów, przede wszystkim we Francji i w Stanach Zjednoczonych, a na początku XX w. Henry Ford zrewolucjonizował przemysł samochodowy uruchamiając wielkoseryjną produkcję modelu-T. Od tego czasu wiele się zmieniło.

Aktualnie mówi się o nowej rewolucyjnej zmianie na rynku motoryzacyjnym, to jest o upowszechnieniu samochodów autonomicznych i połączonych z internetem. Od początku historii samochodów wprowadzono w nich bardzo wiele ulepszeń ułatwiających kierowanie i zwiększających bezpieczeństwo, takich jak systemy hamowania czy czujniki rejestrujące sytuację własną pojazdu oraz otoczenia; samochód połączony z internetem to kolejny krok naprzód i wiele funkcji zwiększających bezpieczeństwo, efektywność kierowania i wygodę kierowcy i pasażerów.

MIVAC I

W pojazdach autonomicznych wykorzystuje się najnowsze technologie, dzięki czemu wyposażone są w liczne funkcje pozwalające odciążyć kierowcę. Jest ich coraz więcej na rynku i stopniowo stają się coraz bardziej zautomatyzowane. Aktualny stan wiedzy i techniki pozwala przypuszczać, że już wkrótce będą w stanie zrewolucjonizować sektor motoryzacyjny.

Ewolucja rynku w kierunku pojazdów połączonych z internetem i autonomicznych jest coraz szybsza i powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dyscyplinie. Pierwsza edycja kursu podyplomowego w zakresie inżynierii pojazdów autonomicznych i połączonych z internetem stanowi odpowiedź na to zapotrzebowanie. GMV aktywnie uczestniczy w jego przygotowaniu.

Kurs opracowują Politechnika Madrycka (UPM) i Instytut Badań Motoryzacyjnych (INSIA) i obejmie on, między innymi tematy takie jak inżynieria pojazdów, zarządzanie w sektorze motoryzacyjnym czy kwestie wpływu na środowisko. Gwarancją jakości kursu jest długoletnie doświadczenie uczelni, która od 25 lat prowadzi kurs podyplomowy w zakresie inżynierii motoryzacyjnej a od 20 na temat inteligentnych systemów transportowych.

GMV przygotuje zajęcia za zakresu telematyki, współpracujących systemów ITS i aplikacji dla pojazdów połączonych z internetem i pojazdów autonomicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne przypadki wdrażania technologii takich jak krytyczne, zintegrowane i precyzyjne pozycjonowanie pojazdów autonomicznych, cyberbezpieczeństwo pojazdów połączonych z internetem i konkretne rozwiązania technologiczne stosowane w tego rodzaju pojazdach.