Przyszłość eksploracji Marsa

Mars jest przedmiotem badań naukowych od wielu lat. Pierwsze wyprawy w kierunku czerwonej planety miały miejsce w latach 60. Po 6 nieudanych próbach w 1964 r., jako pierwsza dotarła w pobliże Marsa misja Mariner 4. Od tego czasu miało miejsce 39 misji, z których tylko 16 udało się osiągnąć założone cele.

Mars 0

Z prezentacji postępów badań podczas Future Mars Exploration Day wynika, że rok 2020 będzie kluczowym momentem w historii eksploracji Marsa.

Spotkanie, zorganizowane przez dyrekcję HRE (Human Spaceflight and Robotic Exploration) Europejskiej Agencji Kosmicznej, odbyło się w Europejskim Centrum Badań i Technologii Kosmicznych (ESTEC - European Space Research and Technology Centre) w Holandii.

Pierwszym punktem była prezentacja European Exploration Envelope Programme, E3P. Następnie omówiono najnowsze badania na temat technologii stosowanych w misjach MSR (Mars Sample Return).

Głównym celem spotkania była prezentacja przyszłych misji na Marsa, z wykorzystaniem wyników misji ExoMars 2020. Uczestniczące w nim firmy miały też okazję zaprezentować swe postępy w działaniach związanych z eksploracją Marsa. GMV zaprezentowała swe prace związane z eksploracją czerwonej planety z ostatnich 10 lat w następujących trzech obszarach: automatyczne dokowanie (rendezvous) w ramach misji Mars Sample Return, opracowania technologiczne dla misji Phobos Sample Return, głównie w obszarze autonomicznej nawigacji opartej o kamerę oraz prace nad nawigacją łazików.