GMV przystępuje do Eurospace

GMV przystąpiła niedawno do Eurospace, utworzonego w 1961 r. stowarzyszenia non-profit przedsiębiorstw przemysłu kosmicznego, zajmującego się problematyką europejskiego przemysłu aeronautycznego i kosmicznego.

Celem Eurospace jest promowanie europejskich działań w przestrzeni kosmicznej i lepsze poznanie problematyki sektora kosmicznego. Stowarzyszenie zajmuje się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji istotnych dla sektora i utrzymuje stały kontakt z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), krajowymi agencjami kosmicznymi oraz ze wszystkimi instytucjami promującymi techniki kosmiczne, wśród których należy wymienić rządy różnych krajów europejskich i Unię Europejską.

GMV wnosi do Eurospace swą wiedzę i doświadczenie nabyte na przestrzeni prawie 35 lat działalności w sektorze kosmicznym i gotowość do współpracy w działaniach mających na celu rozwój przemysłu kosmicznego w Europie, prowadzący do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i rozwoju zaawansowanych technologicznie projektów.

Członkowie Eurospace wywodzą się z 14 różnych krajów europejskich i reprezentują ponad 90% obrotów europejskiego przemysłu kosmicznego, co sprawia, że Eurospace jest najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem przedsiębiorstw z sektora kosmicznego w Europie.