Rola liderów ds. cyberbezpieczeństwa w erze innowacji cyfrowych

Sonia Morales Robles, Szef Sekcji w obszarze Konsultingowym GMV Secure e- Solutions

Według danych, jakimi dysponuje Centrum Reakcji na Cyberataki w Przemyśle (hiszp. Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad e Industria - CERTSI), podlegające hiszpańskiemu Krajowemu Instytutowi Cyberbezpieczeństwa (INCIBE), w pierwszym kwartale 2017 r. liczba cyberataków skierowanych przeciwko firmom wzrosła o 45%. Oznacza to, że aby umocnić konkurencyjność naszych przedsiębiorstw należy podnieść i skonsolidować poziom odporności na cyberataki i cyberzagrożenia.

Pulse Conferences zorganizowała CISO 360 Congress w Barcelonie. Spotkanie pod hasłem „Pomyślmy wspólnie o bezpiecznej przyszłości” poświęcone było analizie warunków, jakie należy spełnić aby zostać światowej klasy liderem w obszarze cyberbezpieczeństwa w erze innowacji cyfrowych. Uczestniczący w konferencji interesariusze i eksperci ds. cyberbezpieczeństwa starali się wspólnie zrozumieć zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć i przeanalizować skuteczne przeciwdziałania.

Specjaliści z całego świata, wśród nich również GMV, podzielili się z uczestnikami swymi doświadczeniami i zaprezentowali swe sukcesy i porażki z perspektywy ciągle zmieniających się zagrożeń. Format konferencji oparty na regule Chatham House, pozwalający na zachowanie anonimowości mówców i ich opinii oraz stymulujący wymianę informacji, ułatwiał debatę nad kluczowymi tematami, takimi jak strategia wobec nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych GDPR (General Data Protection Regulation) i innych globalnych przepisów dotyczących prywatnoście zagadnienia nowych funkcji CISO w erze transformacji cyfrowej, przełomowych technologii, zarządzania zmianami i strategie inwestycyjne w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Sonia Morales Robles, Szef Sekcji w obszarze Konsultingowym GMV Secure e- Solutions, powiedziała: „Spotkanie to było inne, niże te w których zazwyczaj uczestniczę. Jego organizacja i atmosfera zaufania ułatwiały wymianę informacji, CISO z różnych sektorów i z różnych kontynentów mówili o swych problemach i dzielili się z uczestnikami swymi strategicznymi wizjami”.

WIDEO Z KONGRESU

GMV na CISO 360 Congress -  spotkaniu liderów ds. cyberbezpieczeństwa zorganizowanym przez Pulse Conferences