W RAMACH PROGRAMU H2020 STARTUJE PROJEKT RENATURALIZACJI MIAST URBAN GREENUP

urbanGU 0

Dnia 7 czerwca br. miała miejsce w Valladolid prezentacja projektu Urban Green Up, finansowanego z europejskiego funduszu innowacji i badań naukowych Horyzont 2020, którego celem jest opracowanie strategii renaturalizacji miast.

Oprócz korzyści dla środowiska, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu czy poprawa warunków życia w miastach, projekt ma na celu wspieranie rozwoju zielonej gospodarki, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia dzięki promowaniu nowych modeli biznesu. Oprócz działań technicznych projekt przewiduje również działania edukacyjne mające zwiększyć świadomość obywateli w kwestii korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych wynikających z obecności terenów zielonych w miastach.

Koordynatorem projektu Urban GreenUp jest fundacja CARTIF. Uczestniczy w nim 25 partnerów z 9 krajów na 3 kontynentach, a jego budżet wynosi 14,81 mln euro.

Za działania związane z projektem zaplanowane dla miasta Valladolid – jednego z pierwszych miast (wraz z tureckim Izmirem i brytyjskim Liverpoolem), w których projekt będzie realizowany – odpowiedzialna jest Agencja Innowacji i Rozwoju Gospodarczego miasta Valladolid, współpracująca z departamentami planowania przestrzennego i środowiska, Konfederacją Hydrograficzną rzeki Duero, ośrodkami technologicznymi CENTA i LEITAT oraz firmami Acciona, Singular Green i GMV.

W ramach projektu w Valladolid powstaną zielone dachy i elewacje, ruchome pionowe ogrody, filtrujące chodniki, zielone ekrany akustyczne, inteligentne podłoża (wymagające mniejszego nawadniania i mniejszej ilości nawozów) oraz park na terenach zalewowych rzeki Esgueva, chroniący przed szkodami powodziowymi tereny położone przy rzece.
GMV opracuje i wykona system monitorowania działań renaturalizacyjnych, pozwalający na ocenę wpływu podejmowanych czynności na zdolności reakcji miasta na wymienione powyżej wyzwania (np. zmianę klimatu). System ten będzie się składał z elementów diagnostycznych i monitorujących opartych na danych.

We współpracy z innymi partnerami projektu Urban GreenUP, GMV opracuje i wdroży serię kluczowych wskaźników efektywności (KPI - Key Performance Indicators) oraz platformę ICT kompatybilną z systemami i procedurami działania stosowanymi obecnie w mieście. Czujniki naziemne, nadziemne i satelitarne będą przez dwa lata dokonywały pomiarów niezbędnych do wyliczenia najbardziej adekwatnych dla poszczególnych czynności wskaźników efektywności. Po pierwszym okresie monitorowania i gromadzenia danych w miastach uczestniczących w projekcie przeprowadzona zostanie całościowa ocena wyników.

Prezentacji projektu dokonali: Oscar Puente – burmistrz Valladolid, Buğra Gökçe – wiceburmistrz Izmiru z Turcji i James Noakes – radny ds. energetyki i Smart City z Liverpoolu. W prezentacji uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli partnerów projektu oraz Komisji Europejskiej, którzy przez dwa dni pracowali nad uruchomieniem projektu i planowali pierwsze działania.

Urban Green Up I