Pierwsze wyniki projektu ENABLE-S3 w obszarze automatyzacji i systemów autonomicznej jazdy

Po pierwszym roku realizacji projektu, w maju br. odbyło się zgromadzenie uczestników projektu ENABLE-S3 (European Initiative to Enable Validation for Highly Automated Safe and Secure Systems), na którym zaprezentowano pierwsze modele demonstracyjne, symulatory i wideo platform, które będą służyły automatyzacji systemów krytycznych.

Enable I

ENABLE-S3 to projekt Komisji Europejskiej realizowany przez konsorcjum partnerów z 15 krajów, mający na celu przygotowanie drogi do szybkiego wprowadzenia wysoce zautomatyzowanych systemów jazdy oraz systemów jazdy całkowicie autonomicznej w pojazdach poruszających się po szosach, w sektorze lotniczym i kosmicznym, kolejowym i morskim oraz w obszarze opieki zdrowotnej.

GMV uczestniczy w dwóch częściach projektu: z jednej strony jest liderem programu Traffic Jam Pilot with V2x, koncentrującym się w obszarze motoryzacyjnym. Z drugiej, uczestniczy w programie Reconfigurable Video Processor for Space, którego liderem jest Thales Alenia, zajmującym się rozwiązaniami dla obszaru kosmicznego.

Udział GMV w pracach nad rozwiązaniami dla przemysłu motoryzacyjnego polega na opracowaniu pilotażowego systemu automatyzacji pozwalającego na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, redukcję korków na drogach i niekorzystnego wpływu na środowisko.

W obszarze kosmicznym, GMV zastosuje metodologię ENABLE-S3 do walidacji demonstratora technologii w ekstremalnych warunkach panujących w przestrzeni kosmicznej. Demonstrator ten będzie stanowił jeden z wyników projektu. Zostaną w nim zastosowane FPGA rekonfigurowalne w trakcie lotu, pozwalające na wymianę implementacji nawigacji opartej na wizji w zależności od charakterystyk poszczególnych etapów misji kosmicznych. Oznacza to możliwość ponownego użycia hardwaru i, co za tym idzie, oszczędności kosztów.

Enable II

Wirtualne metody testowania oraz weryfikacja i wybór testów, które zostaną przeprowadzone w ramach ENABLE-S3 pozwolą na zredukowanie do rozsądnego poziomu prac i kosztów walidacji. Systemy walidacyjne powstałe w wyniku projektu przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu w globalnym wyścigu systemów automatyzacji.

Podczas dwudniowego spotkania dokonano przeglądu i audytu prac realizowanych w ramach projektu oraz wybrano wyniki prac, które zostaną zaprezentowane Komisji Europejskiej pod koniec czerwca.

Przedstawiciele GMV wzięli udział w dyskusjach na temat trudności w procesach współpracy między partnerami, jakie zaobserwowano w ciągu pierwszego roku realizacji projektu oraz w omówieniu nowych działań, niezbędnych do jego dalszej realizacji. Wzięli oni również udział w sesjach roboczych (break-out session) z partnerami, z którymi nasza firma współpracuje w ramach projektu.

Spotkaniu towarzyszyły pokazy modeli demonstracyjnych obrazujących główne idee projektu oraz konkretne prace.