Międzyamerykański Bank Rozwoju stawia na zarządzanie wiedzą

Międzyamerykański Bank Rozwoju stawia na zarządzanie wiedzą

GMV współpracuje z Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju (IDB) przy wdrażaniu infrastruktury zarządzania wiedzą, mającej na celu dostarczanie użytkownikom istotnych, kontekstowych i precyzyjnych informacji. W ramach swych zobowiązań, nasza firma zastosowała specjalne technologie do przetwarzania nieusystematyzowanych danych, elementy analizy kognitywnej, Machine Learning i NLP (Natural Language Processing).

Dzięki bogatemu doświadczeniu i rozległej wiedzy technicznej, zespołowi GMV udało się połączyć i odpowiednio zaadaptować różne rozwiązania, takie jak IBM Watson i NLTK (Python Natural Language Toolkit) i stworzyć system zaspokajający potrzeby IBD w obszarze zarządzania wiedzą i przetwarzania danych. W systemie zastosowano mechanizmy analizy wiedzy, algorytmy eksploracji i organizacji danych i automatycznej klasyfikacji dokumentów wypróbowane we wcześniejszych projektach.

Projekt, dzięki któremu GMV udało się „zostać partnerem technologicznym IBD w krytycznym obszarze, jakim jest zarządzanie wiedzą”, zrealizowano pod kierunkiem Javiera Fernándeza, szefa sekcji Text Analytics & Big Data w GMV USA.

Międzyamerykański Bank Rozwoju jest największą instytucją dostarczającą długoterminowego finansowania na projekty gospodarcze, społeczne i instytucjonalne w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Oprócz udzielania pożyczek, subwencji i gwarancji, IBD finansuje również awangardowe projekty badawcze, których celem jest opracowywanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań najpilniejszych problemów w tym regionie świata. Celem stworzonego w 1959 r. IBD jest pomoc w rozwoju i poprawa jakości życia w krajach członkowskich z Ameryki Łacińskiej.