Pionierski w Europie internetowy system dla Obserwatorium Systemu Karnego i Poszanowania Praw Człowieka Uniwersytetu w Barcelonie

Pionierski w Europie internetowy system zgłaszania przypadków przemocy instytucjonalnej

Obserwatorium Systemu Karnego i Poszanowania Praw Człowieka (OSPDH) Uniwersytetu w Barcelonie, przy wsparciu ze strony Urzędu Miasta Barcelona i Katalońskiej Rady Adwokackiej, reprezentującej 14 katalońskich izb adwokackich, uruchomiło system rejestrowania i komunikowania przypadków przemocy instytucjonalnej SIRECOVI

System ten, pionierski w Europie i oparty na technologii opracowanej przez GMV, umożliwia ofiarom, informatorom i organizacjom zajmującym się obroną praw człowieka, zgłaszanie poprzez platformę internetową i za pośrednictwem prywatnego kanału komunikacyjnego przypadków przemocy. System pozwala na proste i gwarantujące całkowitą poufność zgłaszanie przypadków przemocy instytucjonalnej w więzieniach, ośrodkach dla nieletnich, ośrodkach detencyjnych dla cudzoziemców czy niewłaściwego postępowania przedstawicieli sił bezpieczeństwa na drogach i ulicach.

Przy opracowywaniu platformy w GMV wzięto pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, użyteczności, dostępności i, przede wszystkim, poufności danych i zachowania prywatności osób używających systemu.

Stanowi on instrument, za pomocą którego organizacje społeczne i obywatele mogą zgłaszać wszelkie przypadki domniemanej przemocy instytucjonalnej oraz uruchamiać protokoły ochrony ofiar. Jednocześnie, system będzie dostarczał materiałów do badań prowadzonych przez OSPDH i umożliwi stworzenie bazy danych pozwalającej na opracowanie mapy występowania przypadków przemocy instytucjonalnej.

Nowa platforma internetowa nie zastąpi w żadnym przypadku procedur procesowych ani wymiaru sprawiedliwości. Jest to jedynie nowy mechanizm, za pomocą którego OSPDH stara się przyczynić do zwalczania przypadków przemocy ze strony funkcjonariuszy państwowych czy pracowników prywatnych firm wykonujących funkcje publiczne.