Start PRODUCTIO, projektu CDTI pod kierownictwem GMV

Start PRODUCTIO, projektu CDTI pod kierownictwem GMV

PRODUCTIO (PROductivity InDUstrial EnhanCement through enabling TechnlOgies) to projekt, w którym uczestniczy wielosektorowe i wielodyscyplinarne Krajowe Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe, którego celem – jak powiedział Miguel Hormigo, odpowiedzialny za projekty z obszaru Przemysł 4.0 w GMV – są „badania nad technologiami, technikami, instrumentami i metodami zorientowanymi na zwiększenie zdolności operacyjnej procesów przemysłowych (Overall Equipment Efficiency – OEE)”. Projekt pozwoli na opracowanie i wdrożenie rozwiązań produkcyjnych i konserwacyjnych w przemyśle oraz ułatwi transformację cyfrową poprzez nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa.

Niedawno odbyło się spotkanie startowe projektu, którego inauguracji dokonał Luis Fernando Álvarez-Gascón, Dyrektor Generalny GMV Secure e-Solutions, a poprowadził Miguel Hormigo, Dyrektor Regionu Południowego GMV Secure e-Solutions. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy generalni i dyrektorzy ds. innowacji firm uczestniczących w projekcie: Gonvarri, Fagor Arrasate, Hiperbaric, Zener, Industria PuigJaner, Tecnomatrix oraz instytucji i firm współpracujących z projektem, takich jak Instytut Technologiczny regionu Kastylia i León, Tecnalia, Eurecat czy Ikerlan.

GMV jest liderem wspomnianego konsorcjum, koncentrującego się na badaniach w obszarze nowych technologii służących doskonaleniu procesów przemysłowych poprzez prognozowanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości i awarii, redukcję przestojów i zwiększenie dyspozycyjności maszyn. Rzeczone technologie to zastosowanie sztucznej inteligencji w utrzymaniu prognostycznym zakładów przemysłowych; utrzymanie prognostyczne i monitorowanie maszyn eksploatowanych w różnych miejscach na świecie; nowoczesne metody produkcyjne i konserwacyjne; prognozowanie możliwych awarii systemów oraz formuły podnoszące efektywność procesów przemysłowych oparte na analizie Big Data. Ogólnie, celem projektu jest zdobycie wiedzy pozwalającej na przekształcenie maszyn/narzędzi w systemy cyber-fizyczne zwiększające niezawodność, osiągi, dyspozycyjność, wydajność i jakość produkcji, jak również opracowanie i wdrożenie technologii gwarantujących integralność i bezpieczeństwo danych.

Jak podkreślił Miguel Hormigo, „projekt ten łączy cele uczestniczących w nim firm i instytucji w jeden wspólny cel: zwiększenie wydajności i konkurencyjności naszego przemysłu w ramach programu Przemysł 4.0”.

GMV uczestniczy w dwóch z szesnastu projektów zatwierdzonych przez CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - Centrum Rozwoju Technologii i Przemysłu) w 2016 r. w ramach Programu Strategicznego Konsorcjów Badawczo-Rozwojowych Przedsiębiorstw Krajowych (CIEN), finansującego wielkie projekty badań naukowych w przemyśle realizowane przez grupy przedsiębiorstw.