Luis Fernando Álvarez-Gascón mianowany członkiem Komisji Naukowo-Technicznej hiszpańskiej Państwowej Agencji Badań Naukowych

Luis Fernando Álvarez-Gascón nombrado miembro del Comité Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación

Zarząd hiszpańskiej Państwowej Agencji Badań Naukowych przyjął Luisa Fernando Álvarez-Gascón Pérez, Dyrektora Generalnego GMV Secure e-Solutions, w poczet liczącej 12 członków Komisji Naukowo-Technicznej, stanowiącej główny organ konsultacyjny Agencji.

Zadaniem Luisa Fernando i pozostałych członków Komisji jest doradzanie Agencji w kwestiach związanych z jej działalnością oraz w sprawach takich jak zasady, metody i praktyka oceny naukowej i technicznej projektów zgodne ze standardami międzynarodowymi. Będą oni również doradzali Agencji w kwestiach takich jak monitorowanie, ocena wyników i efektów działań Agencji czy kryteria selekcji współpracowników i ekspertów.

Państwowa Agencja Badań Naukowych jest instrumentem zarządzania i finansowania funduszy publicznych na działalność w zakresie B+R+I. Celem Agencji jest rozliczanie i monitorowanie działań na polu badań naukowych i racjonalizacja zarządzania funduszami poprzez redukcję obciążeń administracyjnych i uproszczenie i standaryzację procedur. Nowy model zarządzania pozwala na lepsze planowanie i zapewnia stabilność, niezbędną dla powodzenia prac naukowych.