GMV opracowuje i wdraża ubic, technologia wynosząca smartfon w chmurę

GMV opracowuje i wdraża ubic, technologia wynosząca smartfon w chmurę

W przededniu Mobile World Congress międzynarodowa hiszpańska firma technologiczna GMV prezentuje ubic, oprogramowanie pozwalające na dostęp do wirtualnego Androida ze wszystkich smartfonów, gwarantujące bezpieczeństwo i wszechstronność. ubic jest owocem projektu B+R+I zrealizowanego przez GMV wspólnie z Andaluzyjską Korporacją Technologiczną (Corporación Tecnológica de Andalucía - CTA) i Uniwersytetem w Sewilli (Universidad de Sevilla).

ubic stanowi rozwiązanie zabezpieczające informację ulokowaną w smartfonie (żadne dane nie pozostają w telefonie) przed wyciekami i przed kradzieżą tożsamości. Jednocześnie pozwala na masowe zarządzanie wirtualnymi smartfonami, ponieważ funkcjonuje w Chmurze, optymalizując w ten sposób hardware i software poprzez różne konfiguracje pamięci, sprawności i funkcji smartfonów. ubic umożliwia również opracowywanie i testowanie aplikacji oraz ich instalowanie i odinstalowywanie w różnych wersjach Androida, dzięki czemu jest idealnym narzędziem dla programistów.

Dzięki technologii ubic możliwe jest przeniesienie wszystkich danych ze smartfona użytkownika w Chmurę oraz naturalne funkcjonowanie wszystkich czujników telefonu (żyroskopu, GPS, aparatu fotograficznego, Bluetootha, etc.). W ten sposób pojemność i moc smartfona może być dowolnie wielka.

Isabel Hormigo, odpowiedzialna za sekcję ICT w CTA, twierdzi, że „największe postępy jakich dokonano w obszarze IT w ostatnich latach to wirtualizacja serwerów, sieci i magazynowania informacji”. Uważa ona, że projekt opracowany i wdrożony przez GMV „to kolejny krok na drodze do wirtualizacji, w tym przypadku doskonalący systemy telefonii komórkowej”.

Opracowana przez GMV technologia jest w szczególności użyteczna w zarządzaniu smartfonami firmowymi używanymi przez pracowników, ponieważ pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności. Jednocześnie, umożliwia redukcję zużycia zasobów fizycznego smartfona i administrowanie instalacją oraz zarządzanie aplikacjami. Przy czym wszystko to jest możliwe bez fizycznego kontaktu z urządzeniami użytkowników, które mogą być ich własnymi smartfonami, jak to ma miejsce w przypadku polityki użytkowania urządzeń typu BYOD (Bring Your Own Device).

„Wirtualne urządzenia mobilne”, możliwe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom GMV, zwiększają bezpieczeństwo organizacji i pracowników. Wynika to z faktu, że aplikacje zainstalowane na wirtualnym interfejsie nie mają dostępu do lokalnych danych przechowywanych w smartfonach użytkowników, ani też odwrotnie. W ten sposób informacja firmy jest zabezpieczona przed zagrożeniami takimi jak kradzież smartfonów pracowników, czy wycieki danych ze smartfonów w następstwie kradzieży tożsamości. Jednocześnie, zmniejsza się zużycie zasobów smartfonów (pamięci, CPU czy wtórnego magazynowania), ponieważ aplikacje funkcjonują w serwerach a nie w fizycznych urządzeniach.