GMV, Inmarsat i Lockheed opracują i wdrożą system SBAS nowej generacji w Australii

SBAS 0

GMV zainicjowała dwuletni projekt współpracy z Geoscience Australia (GA) oraz z Połączonym Ośrodkiem Badań Kosmicznych Australii i Nowej Zelandii (CRCSI), którego celem jest wdrożenie satelitarnego systemu wspomagania wyznaczania pozycji. Projekt ma za zadanie pokazanie korzyści ze stosowania technologii nawigacji satelitarnej w Australii, i wymaga opracowania aplikacji o wysokim stopniu dokładności i integralności.

Systemy satelitarnego wspomagania wyznaczania pozycji (SBAS) zwiększają precyzję i dokładność pomiarów przeprowadzanych z wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GPS). Systemy SBAS uruchomiono już w Stanach Zjednoczonych (WAAS), w Unii Europejskiej (EGNOS), Indiach (GAGAN) i Japonii (MSAS). W Chinach (SNAS), Rosji (SDCM) i Korei Południowej prowadzone są prace nad ich uruchomieniem.

Na początku bieżącego roku rząd australijski oficjalnie ogłosił plan inwestycji 12 mln dolarów australijskich na przestrzeni najbliższych dwóch lat i zaprosił firmy i organizacje z różnych sektorów, takich jak rolnictwo, budownictwo, górnictwo i transport do korzystania z projektowanego systemu satelitarnego wspomagania wyznaczania pozycji. Wyniki projektu przyczynią się do poszerzenia naszej wiedzy na temat wpływu zastosowanych w nim technologii na bezpieczeństwo, produktywność, skuteczność i innowacyjność w sektorach produkcyjnych i badawczych w Australii.

Do współpracy w ramach projektu Geoscience Australia (GA) wyselekcjonowała GMV do opracowania, wdrożenia i instalacji platformy przetwarzania danych na potrzeby systemu satelitarnego wspomagania wyznaczania pozycji oraz systemów kontroli i bezpieczeństwa. Lockheed Martin (NYSE: LMT) będzie odpowiadać za komunikację (kanał „uplink”) z satelitą GEO, a Inmarsat (LSE: ISAT), za transmisję danych SBAS za pomocą satelity 4F1. Wszyscy uczestnicy projektu wykorzystają całe swe doświadczenie i wiedzę do opracowania awangardowych technologii, i dołożą wszelkich starań, aby projekt zakończył się sukcesem.

SBAS III

GMV zrealizowała kilka projektów z zastosowaniem technologii SBAS. W 2010 r. firma przeprowadziła analizę wykonalności SBAS i zainstalowała system demonstracyjny systemu w regionie Karaibów, Ameryki Środkowej i Południowej (SACCSA). W maju 2016 GMV zakończyła realizację pierwszego etapu projektu SBAS-Afryka, polegającego na zainstalowaniu stanowisk kontrolnych SBAS na południu kontynentu, a aktualnie uczestniczy w innych projektach rozpowszechniania SBAS w różnych miejscach na świecie. GMV oferuje usługi z zakresu PPP w czasie rzeczywistym i post-processing za pomocą produktów magicGNSS magicGNSS. Jest również jedną z firm, które od roku 2007 współpracują z międzynarodowym GNSS (IGS) w czasie rzeczywistym.