GMV uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Hiszpańskiej Technologicznej Platformy Kosmicznej (PAE)

Dnia 3 lutego br. Dyrektor Generalny działu Aerospace GMV, Jorge Potti uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Hiszpańskiej Technologicznej Platformy Kosmicznej (PAE), zainaugurowanym przez prezesa platformy Plácido Márqueza i Dyrektora Programów Międzynarodowych Centrum Rozwoju Technologicznego i Przemysłowego (CDTI), Juana Carlos Cortésa.

PAE

Podczas spotkania omawiano cele przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz główne linie badań i rozwoju, zarówno na uniwersytetach jak w ośrodkach technologicznych wchodzących w skład platformy. W skład PAE wchodzi obecnie osiemnaście uniwersytetów, dwadzieścia osiem firm z branży lotniczej i kosmicznej, czternaście ośrodków badawczo technologicznych oraz CDTI i AEI (Państwowa Agencja Badań Naukowych). GMV jest członkiem Rady Zarządu PAE, odpowiedzialnego za strategiczne zarządzanie platformą.

Hiszpańska Technologiczna Platforma Kosmiczna jest organem doradczym współpracującym z wieloma hiszpańskimi i międzynarodowymi instytucjami badawczo rozwojowymi, którego głównym celem jest stworzenie forum spotkań poświęconych hiszpańskim badaniom, rozwojowi i innowacyjności i umożliwiających współpracę firm i instytucji w ramach wspólnych projektów. Jednym z priorytetów platformy jest opracowanie strategicznej agendy hiszpańskich badań kosmicznych oraz nadzór nad rozwojem technologii poprzez opracowanie odnośnych raportów i wysuwanie propozycji planów działania dostosowanych do zapotrzebowania branży kosmicznej w Hiszpanii.

W najbliższych miesiącach PAE uruchomi grupy robocze, które zajmą się wykonywaniem zadań, które organizacja postawiła sobie na rok 2017. Jednym z nich jest przyłączenie nowych członków, dzięki czemu poszerzy się wachlarz firm technologicznych i przemysłowych wchodzących w skład platformy.