GMV i UAB opracowały oprogramowanie „ideas" służące ochronie własności przemysłowej i intelektualnej

GMV i UAB opracowały oprogramowanie „ideas" służące ochronie własności przemysłowej i intelektualnej

W ramach współpracy z Uniwersytetem Autonomicznym w Barcelonie (UAB), GMV opracowała  IDEAS - oprogramowanie do zarządzania patentami. Jest to aplikacja internetowa oparta na otwartej technologii Biura Patentów, służąca ochronie własności przemysłowej i intelektualnej badaczy z placówek naukowych takich jak Uniwersytet Rovira i Virgili, Uniwersytet w Alicante, Krajowy Instytut Techniki Kosmicznej (INTA), Kataloński Instytut Badań Chemicznych (ICIQ) oraz sam UAB.

GMV i UAB opracowały oprogramowanie „ideas" służące ochronie własności przemysłowej i intelektualnej

Zgodnie z Ustawą 14/2011 o Nauce, technologii i innowacji, „gromadzenie wiedzy we wszystkich dziedzinach, rozpowszechnianie jej i zastosowanie w celu uzyskania korzyści społecznych lub ekonomicznych stanowi działalność fundamentalną dla rozwoju społeczeństwa hiszpańskiego, kluczową dla konwergencji gospodarczej i społecznej Hiszpanii w środowisku międzynarodowym”. Rzeczone działania są przedmiotem prac placówek naukowych i przedsiębiorstw takich jak GMV, które prowadzą badania naukowe i rozwojowe oraz wdrażają innowacyjne rozwiązania technologiczne w ramach unijnego planu „Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”, który stawia sobie za cel, między innymi, wspomaganie absolwentów w ich rozwoju zawodowym poprzez współpracę między uniwersytetami i przedsiębiorstwami.

Jak wynika z raportów na temat współpracy między uniwersytetami i przedsiębiorstwami w różnych krajach europejskich, opracowanych przez instytut badawczy Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münster (Fachhochschule Münster, Niemcy) – Science-to-Business Marketing Research Centre, przy wsparciu ze strony Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, najlepiej rozwinięte mechanizmy współpracy między placówkami akademickimi i przedsiębiorstwami w Hiszpanii to inkubatory przedsiębiorczości w obszarze technologicznym (spin offy) oraz udział przedsiębiorstw w uniwersyteckich Radach Społecznych.

GMV wywodzi się z takiego uniwersyteckiego spin offu, dlatego współpraca z placówkami akademickimi stanowi jeden z podstawowych składników DNA naszej firmy, która uczestniczy zarówno w projektach badawczych jak i w nauczaniu. Jednym z przykładów takiej współpracy jest udział GMV w tworzeniu IDEAS – narzędzia służącego do zarządzania patentami, opracowanego w odpowiedzi na zapotrzebowanie Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie na sprawny, bezpieczny i prosty instrument ochrony własności przemysłowej tworzonej przez naukowców pracujących na uniwersytecie. IDEAS to aplikacja pozwalająca na zarządzanie wszelkiego rodzaju własnością przemysłową (patenty, oferty technologiczne, copyright, umowy, znaki towarowe, EBT, projekty, know-how itp.), oferująca: szczegółowe informacje na temat statusu i kluczowych terminów, informacje i dokumentację prawną, jak również kompletne drzewa genealogiczne patentów. Oznacza to, że towarzyszy badaczom od momentu powstania pomysłów po ich utrwalenie w postaci oferty technologicznej i handlowej.
 

GMV i UAB opracowały oprogramowanie „ideas" służące ochronie własności przemysłowej i intelektualnej

Zgodnie z dyrektywą 2016/943 uchwaloną przez Parlament Europejski, innowacyjność jest motorem ewolucji, dlatego właściwe instytucje powinny gwarantować ochronę praw własności przemysłowej. Uchwalona 8 czerwca 2016 r. dyrektywa w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ustala harmonijne ramy prawne dla krajów członkowskich, które przyczynią się do tego, aby UE była coraz silniejszym i bardziej konkurencyjnym obszarem gospodarczym. GMV wnosi swój wkład w osiągnięcie tego celu poprzez udostępnienie swej wiedzy i doświadczenia w zakresie B+R+I i współudział w rozwoju innowacyjnego narzędzia do zarządzania własnością przemysłową IDEAS.

Więcej informacji na temat IDEAS i demo aplikacji na stronie: http://www.ideas.barcelona.