GMV utrzymuje maksymalny poziom dojrzałości CMMI®

Tak jak we wrześniu 2013 r., systemy zarządzania jakością w działach kosmicznym oraz obronności i bezpieczeństwa GMV zostały ponownie ocenione jako poziom 5. CMMI. Oprócz filii hiszpańskiej, ocenie poddano również działy kosmiczne i obronności i bezpieczeństwa w filiach firmy w Stanach Zjednoczonych, Portugalii i Polsce.

CMMI® (Capability Maturity Model Integration) to najpowszechniej stosowany na świecie model doskonalenia procesów w organizacji. Model jest własnością CMMI Institute i jest uznawany za najbardziej prestiżowy na świecie model najlepszych praktyk w obszarze inżynierii i rozwoju systemów informatycznych. Utrzymanie maksymalnego poziomu dojrzałości CMMI oznacza uznanie dla modelu doskonałości i zrównoważonego rozwoju GMV. 

CMMI 5

5. poziom CMMI oznacza serię korzyści zarówno dla GMV jak dla klientów firmy, wśród których możemy wymienić lepsze dostosowanie procesów rozwoju do celów, strategii biznesowej i potrzeb klientów, większą przewidywalność rezultatów projektów i większą efektywność ich realizacji w aspektach takich jak nakłady pracy, koszty, harmonogram czy kwestie techniczne. Oznacza to również skuteczność wykrywania błędów w procesach i zmniejszenie liczby defektów produktów dostarczanych klientom.

 Po osiągnięciu poziomu 5., nazywanego również „optymalizacją”, procesy projektów i organizacji są ustawicznie doskonalone poprzez kontrolowane wprowadzanie ulepszeń. W tym celu przeprowadza się próby polegające na zastosowaniu rzeczonych ulepszeń w mniejszym zakresie, poddaniu ich ocenie oraz ewaluacji statystycznej. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników, ulepszenia wprowadza się w całej organizacji i we wszystkich projektach. Konieczność wprowadzania ulepszeń wynika z ciągłego dostosowywania procesów organizacji do celów biznesowych.

W sektorze tak złożonym i wymagającym jak technologiczny, osiągnięcie 5. poziomu dojrzałości CMMI przyczynia się do zwiększenia prestiżu firmy, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że ta ocena dotyczy całego cyklu życia systemu, od zdefiniowania jego wymogów po jego przejęcie przez klienta.