GMV zarządza i koordynuje S3T

W lipcu, pod bezpośrednim zarządem i koordynacją GMV, oficjalnie rozpoczęło działalność centrum operacyjne (skrót angielski: OC) hiszpańskiego systemu obserwacji i monitorowania obiektów w przestrzeni kosmicznej (S3T).

W ten sposób Hiszpania zainaugurowała usługi z zakresu obserwacji i monitorowania (Space Surveillance and Tracking, SST) w ramach programu Komisji Europejskiej (EUSST), realizowanego przez konsorcjum, w którego skład wchodzą również Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Zadaniem GMV w hiszpańskim systemie S3T będzie rozwój centrum operacyjnego (S3TOC). W centrum tym zbierane będą dane pochodzące z hiszpańskich teleskopów i radarów oraz ze źródeł zewnętrznych, z których będzie tworzony katalog obiektów krążących po orbicie okołoziemskiej. Katalog ten będzie bazą dla usług powiadamiania o zagrożeniach kolizji dla satelitów operacyjnych i wykrywania niebezpiecznych fragmentów obiektów powstałych w wyniku kolizji i eksplozji obiektów krążących po orbicie oraz obiektów spadających na Ziemię. Usługi te będą koordynowane przez GMV a ich użytkownikami będą operatorzy satelitów z Hiszpanii i innych krajów europejskich.

Usługi świadczone przez S3TOC oparte są na systemach i technologiach sprawdzonych w warunkach operacyjnych. Przewiduje się, że poprzez zastosowanie większej liczby czujników, w najbliższych latach zostaną rozszerzone zdolności operacyjne centrum a świadczone przez nie usługi będą służyły wszystkim rodzajom misji, zarówno niskoorbitowym (na przykład misjom obserwacji Ziemi), jak średnioorbitowym (na przykład Galileo) czy misjom na orbicie geostacjonarnej (używanej głównie przez satelity telekomunikacyjne).

Do tej pory tylko Stany Zjednoczone i Rosja dysponowały globalnymi katalogami odpadów kosmicznych i usługami SST. Dzięki programowi Komisji Europejskiej, Europa będzie zdolna do świadczenie tego rodzaju usług a Hiszpania znajduje się w czołówce państw europejskich w obszarze monitorowania odpadów kosmicznych.

GMV jest jednym z głównych światowych graczy na polu odpadów kosmicznych i świadczy w tym zakresie usługi oparte na własnej technologii opracowanej ponad dekadę temu. Aktualnie, nasza firma dysponuje 20-osobową ekipą, rozmieszczoną w 5 różnych krajach, pracującą w programach obserwacji i monitorowania odpadów kosmicznych.

 

S3T