Startuje ESCAPE - europejski projekt autonomicznego kierowania pojazdami

Europejska Agencja GNSS (GSA) uruchomiła projekt ESCAPE o wartości 5,4 mln euro, którego celem jest wykorzystanie usług z zakresu nawigacji satelitarnej świadczonych przez system Galileo na polu autonomicznego kierowania pojazdami. W ramach projektu zostanie stworzony system lokalizacji dla aplikacji niezbędnych do autonomicznego kierowania pojazdami.

logo ESCAPE

Liderem projektu ESCAPE (European Safety Critical Applications Positioning Engine) jest hiszpańska firma Ficosa. Uczestniczą w nim partnerzy z całej Europy: hiszpańska firma GMV, Renault i IFSTTAR z Francji oraz STMicroelectronics i Istituto Superiore Mario Boella z Włoch. Każdy z partnerów odgrywa kluczową rolę w łańcuchu wartości aplikacji stosowanych w transporcie drogowym. Do 2019 r. konsorcjum ESCAPE zakończy rozwój innowacyjnego systemu pozycjonowania spełniającego wymogi bezpieczeństwa aplikacji stosowanych w automatyzacji transportu drogowego.

GMV odgrywa ważną rolę w obszarze technicznym projektu ESCAPE. Oprócz dyrekcji technicznej projektu rozwoju systemu pozycjonowania EGE (ESCAPE GNSS Engine), GMV opracuje również algorytmy służące do przetwarzania pomiarów dokonywanych przez czujniki pojazdów, kamery i odbiorniki GNSS w celu dokonania właściwej lokalizacji pojazdów autonomicznych. Opracuje również oprogramowanie niezbędne do połączenia i synchronizacji wszystkich elementów komunikacji systemu.

Firmy uczestniczące w projekcie ESCAPE opracują nowy paradygmat technologii pozwalających na autonomiczne kierowanie pojazdami.

Projekt ESCAPE uzyskał finansowanie w ramach programu Fundamental Elements GSA, nowego unijnego mechanizmu finansowania B+R wspierającego rozwój układów scalonych, odbiorników i anten dla EGNSS niezbędnych do funkcjonowania europejskich systemów GNSS i zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu w tym sektorze.

Więcej informacji