GMV uzyskała nowy kontrakt w ramach programu Galileo

GMV wygrała ogłoszony przez Komisję Europejską przetarg, którego przedmiotem jest dostawa infrastruktury kanału zwrotnego (Return Link Service Provider – RLSP) Serwisu Poszukiwania i Ratowania (Search and Rescue Service – SAR) europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Umowa ramowa opiewa na kwotę 4 milionów euro i zostanie zawarta na okres 4 lat.

SAR 0

Serwis poszukiwania i ratowania (SAR) systemu Galileo wprowadzi znaczące udoskonalenia istniejącego Systemu Poszukiwania i Ratowania, takie jak na przykład odbiór niemal w czasie rzeczywistym sygnałów wzywania pomocy wysyłanych z dowolnego miejsca na Ziemi, dokładna lokalizacja sygnałów alarmowych, wykrywanie sygnałów alarmowych przez kilka satelitów w celu zapobieżenia blokadzie w warunkach słabej widoczności satelitów oraz lepsza dostępność segmentu kosmicznego (30 satelitów na średniej orbicie okołoziemskiej, wraz z 5 satelitami na niskiej orbicie okołoziemskiej i 6 satelitami na orbicie geostacjonarnej – należącymi do obecnego systemu). Galileo wprowadzi także nowe funkcje, takie jak kanał zwrotny (od operatora SAR do pławy ratunkowej), ułatwiający prowadzenie działań ratunkowych i umożliwiający ograniczenie wskaźnika fałszywych alarmów. 

RLSP to urządzenie, którego zadaniem jest generowanie komunikatów zwrotnych z Galileo i koordynowanie ich z systemem, współdziałające z siecią Cospas-Sarsat z jednej strony i z segmentem naziemnym Galileo z drugiej.

Konsorcjum, którego liderem jest GMV i do którego należą również francuskie firmy PROSICA i AMOSSYS, będzie odpowiedzialne na zaprojektowanie i opracowanie RLSP, jego walidację i instalację w centrum SAR/Galileo, jak również serwisowanie i wsparcie przy testach integracyjnych systemu.

Umowa będzie realizowana pod kontrolą Komisji Europejskiej, przy wsparciu technicznym francuskiej agencji kosmicznej CNES – przyszłego operatora Serwisu Poszukiwania i Ratowania systemu Galileo. 

Opracowanie i instalacja RLSP niesie liczne wyzwania związane z bezpieczeństwem systemu Galileo i jego infrastruktury. Nie ulega wątpliwości, że cyberataki stanowią dziś znaczące zagrożenie dla infrastruktury o kluczowym znaczeniu, jaką jest Galileo. Łączność między RLSP a centralną infrastrukturą systemu Galileo z jednej strony i siecią Centrów Kontroli Misji (MCC) systemu Cospas-Sarsat z drugiej, za pośrednictwem francuskiego MCC, wymaga wdrożenia bezpiecznych sieci i specjalnych barier ochronnych umożliwiających odpowiednie monitorowanie, aby zapobiec przedostawaniu się elementów zewnętrznych do sieci Galileo.

Zapewnienie bezpieczeństwa RLSP i zapobieganie cyberatakom są zatem kluczowymi aspektami, które GMV, jako wiodąca firma w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, będzie mieć szczególnie na uwadze w trakcie realizacji projektu.

Galileo

Umowa ta jest kontynuacją licznych wcześniejszych umów, obejmujących dostawę różnych kluczowych komponentów naziemnego segmentu systemu, takich jak OSPF (Orbit & Synchronisation Processing Facility), IPF (Integrity Processing Facility), SPF (Service Product Facility), FDF (Flight Dynamics Facility) oraz MNE (MDDN Network equipment). Obecnie GMV jest także głównym dostawcą usług geodezyjnych i systemu precyzyjnej synchronizacji czasu (TGVF) niezbędnych dla funkcjonowania systemu Galileo, a ponadto współkieruje opracowaniem Europejskiego Centrum Usług Nawigacji Satelitarnej (GSC) i kieruje opracowaniem demonstratora serwisu komercyjnego (CS) Galileo.