Open Data i opieka zdrowotna – wyzwania i możliwości

GMV zorganizowała i moderowała debatę pt. „Open Data w opiece zdrowotnej” na kongresie IODC16 – jednym z najważniejszych na świecie na temat otwartych danych.

GMV zorganizowała debatę zatytułowaną „Open Data i opieka zdrowotna” na kongresie IODC16 – jednym z najważniejszych na świecie spotkań poświęconych otwartym danym, którego tegoroczną edycję zatytułowano: „Globalne cele, lokalne działania”. Moderatorem debaty był Carlos Royo – Dyrektor ds. Rozwoju Działalności w sektorze opieki zdrowotnej GMV.

Uczestnicząca w debacie grupa ekspertów dokonała oceny wyzwań i możliwości, jakie oferują otwarte dane w sporządzaniu oficjalnych statystyk i szerszym ich stosowaniu jako wsparcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Eksperci podkreślili rolę administracji publicznych w procesie otwierania danych, który generuje liczne możliwości tworzenia nowych modeli biznesowych i stanowi wartość dodaną dla obywateli, którzy dzięki temu procesowi mogą np. dowiedzieć się w co inwestowane są pieniądze publiczne, na co przeznaczanie są środki zebrane przy okazji katastrof naturalnych czy mieć wgląd w ceny leków na rynkach. W przypadku opieki zdrowotnej, użytkowanie otwartych danych w celu doskonalenia działań instytucji zdrowotnych pozwała uratować życie około 7.000 osób rocznie.


Tematem, który przeanalizowano dogłębnie były przyczyny, dla których używanie otwartych danych w sektorze zdrowotnych nie rozwija się w takim samym tempie jak w innych dziedzinach. Rafael Bengoa, były Szef Departamentu Zdrowia regionalnego rządu w Kraju Basków wskazał, że należy zaangażować pacjentów w opiekę zdrowotną poprzez udostępnienie im całej informacji na temat ich stanu zdrowia, ponieważ „udowodniono, że pacjenci lepiej reagują na leczenie kiedy są dobrze poinformowani”. Ze swej strony, Johanna Pimiento – Dyrektor w Ministerstwie Technologii Informacyjnych i Komunikacji Kolumbii – podkreśliła konieczność zdobycia zaufania obywateli/pacjentów i przedstawiła strategiczne linie działań, które przeprowadzono w tym zakresie w jej kraju w ramach programu „Żyj cyfrowo”.

GMV zorganizowała i moderowała debatę pt. „Open Data w opiece zdrowotnej” na kongresie IODC16 – jednym z najważniejszych na świecie na temat otwartych danych.

 

Na temat IODC 2016

International Open Data Conference (IODC) to międzynarodowa konferencja na temat przyszłości Open Data. 4. Międzynarodowa Konferencja Otwartych Danych, która odbyła się pod hasłem „Globalne cele, lokalne oddziaływanie” miała za zadanie pokazać sukcesy, przedstawić wyzwania i koordynację działań mających na celu stawienie im czoła i opracować wspólną wizję zagadnienia.

Spotkanie było okazją do pogłębienia międzynarodowego planu działania sieci „Open Data for Development” zainicjowanego podczas poprzedniej edycji imprezy. Podczas inauguracji, której dokonał sekretarz stanu ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego Víctor Calvo-Sotelo, podkreślono fakt, że sektor otwartych danych oznacza dla gospodarki hiszpańskiej wielkość około 1,6 mld euro. Z czego, w 2015 r., 700 mln i 5.000 miejsc pracy miało bezpośredni związek z publicznymi bazami danych.

W spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Przemysłu, Energetyki i Turystyki, Bank Światowy i Centrum Badań nad Rozwojem rządu Kanady oraz Open Data for Development Network (OD4D), wzięło udział ponad 1.500 uczestników z prawie stu krajów.