Uruchomienie demonstratora systemu SBAS na południu Afryki

GMV współpracuje z AVANTI – firmą wyspecjalizowaną w technologiach satelitarnych, która jest głównym wykonawcą projektu SBAS-Afryka. Projekt rozpoczęto we wrześniu 2015 r. od uruchomienia demonstratora systemu SBAS, mającego za zadanie weryfikację potencjalnych korzyści ze stosowania tej technologii w południowym i wschodnim regionie Afryki.

Systemy SBAS zwiększają precyzję i dokładność pomiarów przeprowadzanych z wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnych (GNSS), takich jak GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Obecnie funkcjonujące systemy SBAS to amerykański WAAS, europejski EGNOS, indyjski GAGAN, japoński MSAS i rosyjski SDCM.

Program SBAS-Afryka jest współfinansowany przez Brytyjską Agencję Kosmiczną (UKSA) w ramach Programu Międzynarodowego Partnerstwa w Kosmosie (IPSP), a głównymi wykonawcami są firmy takie jak, między innymi, GMV, NSL, Pildo Labs i Thales Alenia Space UK. W programie uczestniczy też Południowoafrykańska Narodowa Agencja Kosmiczna (SANSA). W pierwszej fazie projektu, zakończonej w kwietniu bieżącego roku, system demonstracyjny emitował sygnał SBAS dla całej Południowej Afryki z satelity geostacjonarnego ARTEMIS, należącego do AVANTI.

Demonstrator SBAS składa się z trzech głównych elementów: systemu przetwarzania danych, generacji korekt i monitorowania integralności magicSBAS, opracowanego przez GMV, sieci stacji monitorujących GNSS zainstalowanej w terenie przez NSL oraz satelity geostacjonarnego ARTEMIS, dostarczonego przez AVANTI.

Rysunek nr 1. Zasięg SBAS na świecie

SBAS

W listopadzie 2015 r. GMV uruchomiło system magicSBAS w należącej do AVANTI naziemnej stacji w Goonhilly w Wielkiej Brytanii. Po połączeniu z siecią stacji w Afryce Południowej, system magiscSBAS rozpoczął generowanie w czasie rzeczywistym korekt i sygnałów binarnych monitorujących integralność sygnałów emitowanych przez wszystkie satelity GPS widoczne w regionie.

W lutym bieżącego roku GMV wzięło udział w integracji różnych podsystemów demonstratora, między innymi monitora bezpieczeństwa opracowanego przez naszą firmę, w stacji naziemnej w Makarios na Cyprze, skąd sygnały wygenerowane przez magicSBAS, po przetworzeniu w sygnały radiowe, są przekazywane do satelity ARTEMIS.

Dzięki uruchomieniu demonstratora przeprowadzono liczne testy i pokazy dla sektorów takich jak lotnictwo, transport morski i lądowy, rolnictwo i geomatyka. W kwietniu bieżącego roku, GMV wzięło udział w serii prób oraz w prezentacji ich wyników władzom południowoafrykańskim podczas spotkań roboczych w Kapsztadzie, Pretorii i Johannesburgu.

Uruchomienie demonstratora systemu SBAS w Afryce Południowej pozwoliło na uświadomienie lokalnym władzom i potencjalnym użytkownikom korzyści jakie przynosi ta technologia.