Bezpieczeństwo bez granic na SEG2

Bezpieczeństwo bez granic na SEG2

SEG2 to pionierska konferencja poświęcona Integralnemu Bezpieczeństwu, zorganizowana przez wydawnictwo Borrmart i jego publikację „Seguritecnia”. W tym roku odbyła się w Madrycie jej ósma edycja. 

Na konferencji omówiono postępy globalnych strategii bezpieczeństwa nastawionych na walkę z nadużyciami oraz na wymianę informacji i doświadczeń między stronami, instytucjami i profesjonalistami, których dotyczą kwestie bezpieczeństwa.

José Carlos Baquero, Szef Dywizji Inżynierii Programowej i Rozwoju w GMV wygłosił wykład zatytułowany „SIEM i inne procedury bezpieczeństwa w obszarze Big Data”. W wykładzie zaprezentował rozwiązanie pozwalające na wykrywanie włamań do systemów informacyjnych w celach przestępczych poprzez identyfikowanie zachowań wykraczających poza zdefiniowane normy oraz na szybką reakcję na takie zachowania przez aktywację planów ochrony.

Wykorzystując swe bogate doświadczenie na polu Big Data, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, GMV stworzyło sprawny i elastyczny system ochrony, pozwalający na poszerzenie lub uzupełnienie tradycyjnych systemów SIEM poprzez integrację dużych ilości różnorodnych informacji i kategoryzację zachowań użytkowników i systemów (oraz ustalanie alarmów w przypadku anomalii).

GMV zaprezentowało rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie informacji z różnych i różnorodnych źródeł w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji organizacji w stopniu większym niż przy zastosowaniu tradycyjnych systemów SIEM.