Bezpieczeństwo - kluczowa kwestia „hiperpołączonego" społeczeństwa

GMV na Barcelona Predictions

Przy współpracy IDC – największego dostawcy rozwiązań i komponentów na światowym rynku ICT - IDG zorganizowało Barcelona Predictions 2016 pod hasłem „The Disruption Generation: Changing the World”. Na spotkaniu zaprezentowano aktualne tendencje i prognozy na najbliższą przyszłość. GMV przedstawiło uczestnikom swoje opinie i wiedzę na temat tendencji technologicznych dominujących w ICT w bieżącym roku.

GMV na Barcelona Predictions

José María Legido – Dyrektor Regionu Północnowschodniego GMV Secure e-Solutions – mówił w swej prezentacji o wyzwaniach cyberbezpieczeństwa w erze transformacji cyfrowej, podkreślając wagę zabezpieczenia informacji w mającym obecnie miejsce procesie przekształceń.

Ogromna ilość informacji generowana przez urządzenia łączące ludzi w każdym momencie i miejscu – według ostatniego raportu Gartnera, w 2020 r. będzie na świecie 25 mld połączonych urządzeń, co oznacza 4 urządzenia na osobę – stanowi ogromne wyzwanie. „W hiperpołączonym społeczeństwie, w którym bezpieczeństwo danych jest kwestią kluczową, nowe konteksty takie jak Przemysł 4.0 czy Internet Rzeczy, oznaczają pojawienie się nowych zagrożeń dla użytkowników i organizacji”. José María Legido podkreślił, że „nowe zagrożenia nie są nierozdzielnym elementem technologii, lecz są dziełem doświadczonych cyberprzestępców. Nieprzewidywalność, złożoność i połączenie ze światem fizycznym to doskonali sprzymierzeńcy dla złodziei informacji”.

Zdaniem Dyrektora Regionu Północnowschodniego GMV Secure e-Solutions, rządy i organizacje powinny wspólnie stworzyć „ramy prawne chroniące informację i skłonić wszystkich do refleksji nad globalnym zagrożeniem, jakie stanowi kradzież danych poufnych i osobowych”. Zdaniem José Marii Legido „organizacje nie współpracują ze sobą wystarczająco intensywnie na polu zapobiegania i minimalizowania cyberataków”.

Na zakończenie José María Legido powiedział, że „wprawdzie transformacja cyfrowa otwiera przed nami obiecującą przyszłość, ale konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa”. Należy „zdać sobie sprawę z tego, że gra toczy się o gospodarkę i jakość życia ludzi”. W tym aspekcie, GMV proponuje rozwiązania w zakresie systemów kontroli i wczesnego wykrywania oszustw finansowych, chroniących najważniejsze banki na świecie.

GMV na Barcelona Predictions