Innowacyjność zamówień publicznych jako czynnik decydujący o konkurencyjności gospodarki

W celu pogłębienia zagadnienia innowacji w zamówieniach publicznych dziennik „Expansión” i Andaluzyjska Korporacja Technologiczna zorganizowały w Madrycie konferencję, w której uczestniczyli Luis Fernando Álvarez-Gascón (Dyrektor Generalny GMV Secure e-Solutions) oraz urzędnicy wyższego szczebla zajmujący się zamówieniami publicznymi.

Luis Fernando Álvarez-Gascón wsparł pogląd, że taki model zamówień publicznych pobudza innowacyjność, i przedstawił nasz punkt widzenia w takich dziedzinach jak rola administracji publicznej jako siły napędowej innowacyjności przedsiębiorstw, skutki innowacyjności produktów i usług publicznych, skutki gospodarcze innowacji w zamówieniach publicznych oraz możliwości i wyzwania, jakie stwarza innowacyjność dla hiszpańskich przedsiębiorstw.

Zauważył również konieczność zmiany spojrzenia ze strony środowiska politycznego: „Gospodarka musi opierać się na innowacyjności, jej podstawą nie może być tańsza produkcja”. Jednocześnie zachęcił rządzących, aby włączyli to przesłanie do swoich programów wyborczych, ponieważ „polityka w zakresie innowacyjności w sferze publicznej nie może być rozbieżna wobec globalnej strategii, a mimo to rządzący nie biorą tego pod uwagę”.

Główne wnioski ze spotkania są następujące: „wspieranie innowacyjności hiszpańskiej gospodarki przez administrację publiczną nie może odbywać się wyłącznie poprzez udzielanie dotacji” i „innowacyjność zamówień publicznych polegająca na nabywaniu rozwiązań, które jeszcze nie zostały w pełni opracowane, to klucz do pobudzenia gospodarki i konkurencyjności kraju, ponieważ stawia przedsiębiorstwom nowe wyzwania, oferuje wsparcie w prowadzonych przez nie badaniach i sprzyja doskonaleniu usług publicznych”.

Innowacyjność zamówień publicznych jako czynnik decydujący o konkurencyjności gospodarki

Miguel Ángel Bernal Blay, Dyrektor Generalny ds. Zamówień, Majątku i Organizacji w Rządzie Regionu Autonomicznego Aragonii i sekretarz wykonawczy Obserwatorium Zamówień Publicznych; Juan Luis Martín Ruiz, Dyrektor ds. Innowacji w firmie Indra; Jesús Alonso Sánchez, Sekretarz Generalny ds. Nauki, Technologii i Innowacyjności w Kancelarii ds. Gospodarki i Infrastruktury Rządu Regionu Autonomicznego Estremadury; Joaquín Moya-Angeler Cabrera, Prezes Andaluzyjskiej Korporacji Technologicznej; María Luisa Castaño, Dyrektor Generalna ds. Innowacyjności i Konkurencyjności w Ministerstwie Gospodarki i Konkurencyjności Hiszpanii; Manuel del Pozo, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Expansión” i moderator dyskusji; Ramón González Carvajal, Sekretarz ds. Badań, Rozwoju i Innowacyjności w Kancelarii ds. Zdrowia Rządu Regionu Autonomicznego Andaluzji; Juan Manuel Garrido Moreno, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Wspierania Innowacyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Konkurencyjności Hiszpanii.