GMV uczestniczy w Konkursie Danych zorganizowanym przez IE Business School

W dniach 3 i 4 czerwca w siedzibie IE Business School w Madrycie odbył się Data Dive zorganizowany przez Klub Big Data i Iberoamerykański Bank Rozwoju (BID).

Datathon zorganizowano jako 24-godzinny konkurs, w którym BID, stawiał uczestnikom wyzwania polegające na zdobyciu wniosków i rekomendacji biznesowych dotyczących szkoleń prowadzonych przez BID na platformie Edx.

José Carlos Baquero - Szef Dywizji Rozwoju Oprogramowania, Technologii i Usług GMV i Pablo González - Data Scientist w GMV, wzięli udział w konkursie jako, odpowiednio, mentor i członek jury. Oprócz networkingu ze studentami IE, nasi eksperci zaprezentowali uczestnikom konkursu potencjał GMV oraz projekty związane z Big Data.

Klub Big Data IE został stworzony głównie przez studentów zagranicznych kursu poświęconego Big Data. Misją tej organizacji jest promowanie i przybliżenie technologii Big Data studentom i przedsiębiorcom. GMV wzięło czynny udział w tej inicjatywie prezentując profile zawodowe związane z Big Data.

GMV uczestniczy w Konkursie Danych zorganizowanym przez IE Business School
GMV uczestniczy w Konkursie Danych zorganizowanym przez IE Business School
GMV uczestniczy w Konkursie Danych zorganizowanym przez IE Business School